Page 6 - 5 YAYIN-EYLÜL 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 6

EDİTÖRDEN

               Editörden                   KIYMETLİ OKURLAR;


                      dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı ro-       den örnekler sunduğumuz e-dergimizde, lise-         Bu sayımızda Dünyanın en güzel mesleğini
                   Amanından alan, Bursa İl Millî Eğitim Müdür-          lere geçiş sistemi kapsamında Sınavla Öğrenci          tercih ederek 2022 Yılı Sözleşmeli Öğret-
                   lüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıkuşu-BURSA        Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi        men Alımı Sözlü Sınavına katılan öğretmen
                   adlı e-dergimizin beşinci sayısını sizlerle buluş-       Sınavda kentimizden tam puan alan öğrencileri-         adaylarımızın heyecanını birlikte yaşarken;
                   turmanın mutluluğunu yaşıyoruz.                 miz ile Yüksek Öğretim Kurumları sınavında de-         beş yıl önce Trabzon’da şehit edilen Eren Bül-
                                                   rece elde eden öğrencilerimizin sevincine ortak         bül’ün anısına öğretmenlerinin desteğiyle söz
                   e-dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî Eği-
                   tim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer alan ve          olacaksınız.                          yazarak beste yapan Mihraplı Abdülkadir Can
                   eğitim ailemizin iş birliği içinde yürüttüğü çalış-       Bazı projelerin yer aldığı bu sayımızda Yıldırım        Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir-
                   maların bazılarını sizlerle paylaşacağız.            Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve          likte duygulanacaksınız.
                                                   öğrencilerinin Afyon’da gerçekleştirilen TEKNO-         Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 2022-
                   Güçlü Mesleki Eğitim, Güçlü Türkiye vizyonuyla         FEST 2022 yarışmasında elde ettiği başarıya şa-         2023 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğret-
                   üretim yapan okullarımızdan esintiler görece-        hit olacaksınız.                        men, eğitim çalışanlarımız, velilerimiz ve
                   ğiniz e-dergimizde; tarım ve hayvancılık alanın-                                        eğitimin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını di-

                   da önemli çalımalar yapan Hamidiye Mesleki ve          Okul anlamında Türkiye’de ilk defa enerji verim-        liyoruz.
                   Teknik Anadolu Lisesi ve atölyelerinde öğrenci-         liliği ile ilgili Bursa Anadolu Kız Lisesinde yapılan
                   lerin kendi dronlarını ürettiği Tophane Mesleki      uygulama hakkında bilgi sahibi olurken, Bursa       e-dergimizin yayımlamasında emeği geçen-
                   ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgi edinebi-        İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kazım Ka-         lere teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda
                   leceksiniz.                           rabekir İlkokulu, Vatan Anaokuluna mini bir ziya-        buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
                                                   ret gerçekleştireceksiniz.
                   Müdürlüğümüzün iş birliği yaptığı protokoller-         6

      6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11