Page 5 - E-DERGİ MART 02
P. 5

SUNUŞ                          SUNUŞ
                                                 SUNUŞ                                  Eğitim Dünyamızın Kıymetli Paydaşları;

                                           illî Eğitim; Bakanlığımızın liderliğinde, tüm tarafların dâhil
                                       Medildiği bir süreç içinde ve ortak heyecanla el birliği edi-
                                        lerek ve güç birliği yapılarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir yapıya
                                        kavuşmaktadır.
 24 Kasım 2021 Günü Öğretmenler                        siyeli ve mevcut durumu itibarıyla öne çıkmaktadır. Müdürlüğü-
                                        Heyecanla takip ettiğimiz bu çalışmalarda, Bursamız da potan-


                                        müzün her birimi, kendi alanlarında yürüttükleri geniş bir etki
                                        alanına sahip projelerle geleceğe umutla bakmamızı sağlamak-
                                        tadır. Yaşamın her alanına uzanan eğitimin güçlü elleri,  gerçekçi
                                        ve sağlam stratejilerle oluşturulan doğru planlamalar sayesinde
                Serkan GÜR
                                        Hayallerimizin millî eğitim ile hayat bulması için belirlediğimiz
                İl Millî Eğitim Müdürü             geleceği şekillendirecektir.
                                        stratejiler doğrultusunda, hep “daha iyisi” için çıktığımız bu yol-
                                        culuk; gelecek için atılan her adım ile istenilen amaca ulaştıra-
                                        caktır bizleri. Bu yolda yaptığımız etkili ve verimli çalışmalar, he-
                                        pimizin hafızasında unutulmaz izler bırakacaktır.

            SUNUŞ                          Bursa’da millî eğitimin gelişimi için paydaşlarımızla birlikte attı-
                                        ğımız her adımın, tüm Türkiye’de yankılandığının bilincinde sür-
                                        dürdüğümüz çalışmalarımızın yer aldığı dergimizin 2. sayısıyla
                                        sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

                                        Dergimizde bir kısmının görünür hâle geldiği başarı hikâyelerinin
                                        kahramanları öğretmen ve öğrencilerimin nezdinde bu sayıda
                                        yer verdiğimiz ve bundan sonraki sayılarımızda dergimize konuk
                                        edeceğimiz tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimi yürekten
                                        kutluyorum.
                                        81 Çalıkuşu-Bursa e-dergimizin hazırlanmasına emek veren tüm
                                        yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.


                                                                             5

                                                                                5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10