Page 10 - 9 YAYIN-MAYIS2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 10

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ
                                                             BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

                                                                         SEYİT ALİ BÜYÜKİT ALİ BÜYÜK
                                                                         SEY
           MÜDÜRÜMÜZ GÖREVE BAŞLADI

                                                                              GÖREVE BAŞLADI
                                                                              GÖREVE BAŞLADI

                                                                         Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ursa İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
                                                                         B
                                                                         Bursa’daki görevine başladı. Bursa İl Millî ursa’daki görevine başladı. Bursa İl Millî
                                                                         B
                                                                         Eğitim Müdürü olarak 1 Mart 2023 tarihinde Müdürü olarak 1 Mart 2023 tarihinde
                                                                         Eğitim
                                                                         göreve başlayan Seyit Ali Büyük, Bursa İl Millî eve başlayan Seyit Ali Büyük, Bursa İl Millî
                                                                         gör
                                                                         Eğitim
                                                                         Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube
                                                                         Müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.le toplantı gerçekleştirdi.
                                                                         Müdürleriy

         10
         10
      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15