Page 6 - 9 YAYIN-MAYIS2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 6

EDİTÖRDEN

               Editörden

                   KIYMETLİ OKURLAR;                       dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı      Bakanlığımız koordinasyonunda kentimizde yü-          e-dergimizin hazırlanmasında emeği geçen-

                   Aromanından alan, Bursa İl Millî Eğitim Mü-           rütülen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden bazıla-        lere teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda
                   dürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıkuşu-BUR-         rını izleme fırsatı bulacağınız e-dergimizde, 5.      buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
                   SA adlı e-dergimizin 9. sayısını sizlerle buluştur-       Akıl ve Zekâ Oyunları Bursa İl Finalinde müca-

                   manın mutluluğunu yaşıyoruz.                  dele eden öğrencilerimizin heyecanını birlikte
                                                   yaşayacaksınız.


                   e-dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî Eği-

                   tim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer alan ve          Eğitimin üreten yüzü meslek liselerinin üretim
                   eğitim ailemizin iş birliği içinde yürüttüğü çalış-       faaliyetlerinin bazılarını takip edebileceğiniz bu
                   maların bazılarını sizlerle paylaşacağız.            sayımızda istihdama yönelik yürütülecek öğ-
                                                   renci odaklı iş birliği çalışmalarından örnekler

                                                   görebileceksiniz.
                   Bu sayımızda Mart ayı itibarıyla göreve başlayan İl
                   Müdürümüz Seyit Ali Büyük’ün okullarımıza ger-

                   çekleştirdiği ziyaretleri takip ederken, Erasmus+        Bu sayımızda bir yandan eğitim alanındaki iş bir-
                   akreditasyon çalışmaları kapsamında Çekya’dan          liklerimiz hakkında bilgi edinirken, diğer yandan
                   Bursa’ya gelen eğitim otoritesinin kentimizde yü-        gerçekleştirilen etkinlik haberlerimizle bazen
                   rüttüğü çalışmalara şahit olacaksınız.             duygulu anlar yaşayıp bazen de sevinç ve coş-


          6
         6                                          kuyu hissedeceksiniz.
      6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11