Page 10 - 7 YAYIN-OCAK2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 10

BURSA’DA
           EĞİTİM GÜÇLENİYOR         MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GÜÇLENİYOR


                            MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
                 Mesleki eğitim merkezleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda 2021 Aralık ayında

                 yapılan önemli değişikliğin ardından tüm yurtta ve Bursa’da yoğun ilgi görüyor.


                 Bursa’da mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı kanundaki değişiklikten

                 önce 3 bin 509 iken 2022 yılında öğrenci sayısı 70 bini aştı.

                    ursa’nın sanayinin lokomotif kenti olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür; “Bildiğiniz gibi Türkiye’de mesleki
                 Beğitim iki alanda ilerliyor. Birincisi; mesleki ve teknik Anadolu liseleri, ikincisi de Mesleki Eğitim Merkezleri. Mesleki eği-

                 tim merkezleri, Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan çok önemli bir deği-
                 şiklik ile adeta kabuk değiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 1 milyon hedefi kapsamında, Bakanlığımızın liderliğinde

                 yürütülen çalışmalarla ülke genelinde 1 milyon 152 bin çırak ve kalfa eğitim sistemine dâhil oldu. Sanayinin başkenti Bursa’da
                 ise kanun değişikliğinden önce 3 bin 509 olan sayı bugün itibarıyla 88 bin oldu.” dedi.

                      esleki eğitimin yörüngesinin Bursa sanayisi olduğu ifade eden Serkan Gür; “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda ya-

                 Mpılan düzenleme büyük değişim yaşayan mesleki eğitim merkezleri sanayinin nitelikli iş gücünün karşılanması ve is-
                 tihdam noktasında önemli bir rol üstlenmeye başladı. Mesleki Eğitim Merkezleri; Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda,
                 ülkemizin meslek sahibi iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdüren, eğitim sistemi ile çalışma hayatı

                 arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi çerçevesinde etkili bir yapısal değişim sürecine girdiler. Kayıt için yaş ve özel bir takvim
                 sınırının olmadığı; öğrencilerimizin çekirdekten meslek sahibi olurken bir yandan da lise diplomasına sahip olabildikleri bu

                 değişim, şehrimizde ciddi karşılık buldu. Mesleki eğitim merkezlerimiz aynı zamanda öğrencilerimizin ahilik kültüründen
                 gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlıyor.” dedi.                 Bursa’da mesleki ve teknik eğitimin genel ortaöğretim içindeki payı %56 oldu
                    anayi kenti Bursa’da mesleki ve teknik eğitime her geçen gün ilginin arttığını vurgulayan Serkan Gür; “Bursa’da genel orta-
                 Söğretim içindeki mesleki ve teknik eğitimin payı 2021 yılında % 37 iken 2022 yılında bu oran %56 oldu. 2021 yılında mes-

         10 10 10     leki ve teknik eğitim 9. sınıf öğrenci sayısı 11 bin civarında iken bu sayı 2022 yılında 19 bin seviyelerine ulaştı.” dedi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15