Page 6 - 7 YAYIN-OCAK2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 6

EDİTÖRDEN

               Editörden                   KIYMETLİ OKURLAR;

                       dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı      Eğitimin üreten yüzü, milletin fabrikaları mes-         gerçekleştirilen etkinlik haberlerimizle ba-

                   Aromanından alan, Bursa İl Millî Eğitim Mü-           lek liselerinin milli teknoloji hamlesinin başkenti       zen duygulu anlar yaşayıp bazen de sevinç ve
                   dürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıkuşu-BUR-         Bursa’da ülke ekonomisine sağladığı katkıyı gö-         coşkuyu hissedeceksiniz.
                   SA adlı e-dergimizin yedinci sayısını sizlerle bu-       receğiniz bu sayımızda, fikirlerinin çok değerli

                   luşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.               olduğuna inandığımız öğrencilerimizin fikri mül-
                                                   kiyet ve sınaî haklar konusunda yaptıkları rekor        e-dergimizin yayımlamasında emeği geçen-
                                                   başvuruya şahit olacaksınız.                  lere teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda
                   e-dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî Eği-                                       buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

                   tim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer alan ve
                   eğitim ailemizin iş birliği içinde yürüttüğü çalış-       e-dergimizde öğrencilerimize sunulan yemek
                   maların bazılarını sizlerle paylaşacağız.            hizmetleri ve okul öncesi okullaşma oranla-
                                                   rı hakkında bilgi sahibi olurken, sürekli gelişim

                                                   içinde olan öğretmenlerimizin okul temelli mes-
                   Bu sayımızda bir yandan Köy Yaşam Merkez-         leki gelişim programı kapsamında aldığı eğitim
                   lerimize yolculuk yaparken, diğer yandan Aile       istatistiklerini görebileceksiniz.

                   okulumuzda eğitim alan velilerimizi ziyaret ede-
                   ceğiz. Halk Eğitimi Merkezlerimizin hayat boyu
                   öğrenme kurslarına doğru bir gezinti yapacağız.         Bu sayımızda bir yandan eğitim alanındaki iş bir-
                                                   liklerimiz hakkında bilgi edinirken, diğer yandan


          6
         6
      6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11