Page 6 - E-DERGİ TEMMUZ 04
P. 6

EDİTÖRDEN

               Editörden                   KIYMETLİ OKURLAR;


                       dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı      Bakanımızın da katıldığı ve Bursa’da meslek lise-        ‘Öğretmenim Elimi Tut!’ projesi ile çocukla-
                   Aromanından alan, Bursa İl Millî Eğitim Mü-           lerini tercih eden 5 bin öğrenciye verilecek burs        rımızın hastane süreçlerindeki psikososyal
                   dürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıkuşu-BUR-         programı hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.         düzeylerinin geliştirilmesi ve eğitimlerinin

                   SA adlı e-dergimizin dördüncü sayısını sizlerle         Güçlü Mesleki Eğitim, Güçlü Türkiye vizyonuyla         devam ettirilmesi kapsamında farklı bir pen-
                   buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.              üretim yapan okullarımızdan esintiler göreceği-         cereyi aralayabileceksiniz.

                   e-dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî Eği-       niz e-dergimizde, öğrencilerimizin gelişimlerine            üdürlüğümüzün iş birliği yaptığı pro-
                   tim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer alan ve          katkı sunan yarışmalara da şahit olacaksınız.          Mtokollerden örnekler sunduğumuz
                   eğitim ailemizin iş birliği içinde yürüttüğü çalış-       Çocuklarımızın çevre, trafik ve sıfır atık gibi      e-dergimizde öğrencilerimizin çeşitli alan-

                   maların bazılarını sizlerle paylaşacağız.            konularında bilinçlenmesi için yapılan etkinlik-        larda gösterdiği başarılarla gururlanacaksı-

                   Bu sayımızda Bursa’ya konuk olan Cumhurbaş-           lerden bazılarını paylaştığımız sayfalarımızda        nız.
                   kanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanıme-          Müdürlüğümüz eğitim çalışanlarının katıldığı         Yüz yüze ve kesintisiz olarak tamamladığımız
                   fendinin Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ziyaretini         deprem tatbikatımızdan görüntüler görebile-         bir eğitim öğretim yılını geride bırakırken öğ-
                   görebileceksiniz.                        ceksiniz.                            rencilerimizin karne heyecanına hep birlikte

                   Sayfalarımız arasında Bakanımız Sayın Mahmut             u sayımızda bir yandan eTwinnig ödül töre-        ortak olduk. Bu sürece emek veren idareci

                   Özer’in eğitim yatırımlarının tüm hızıyla devam Bni heyecanını yaşarken, diğer yandan öğ-                 ve öğretmenlerimize, velilerimize ve öğren-
                   ettiği kentimize verdiği yeni yatırım müjdelerini        rencilerimize yönelik gerçekleştirilen motivas-         cilerimize teşekkür ediyor, herkese iyi tatiller
                   okurken diğer yandan tanıtım programına Sayın          yon seminerleri hakkında bilgi alacaksınız.           diliyoruz.
         6

      6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11