Page 7 - E-DERGİ TEMMUZ 04
P. 7

‘Öğretmenim Elimi Tut!’ projesi ile çocukla-
 rımızın hastane süreçlerindeki psikososyal
 düzeylerinin geliştirilmesi ve eğitimlerinin

 devam ettirilmesi kapsamında farklı bir pen-
 cereyi aralayabileceksiniz.

  üdürlüğümüzün iş birliği yaptığı pro-
 Mtokollerden örnekler sunduğumuz
 e-dergimizde öğrencilerimizin çeşitli alan-

 larda gösterdiği başarılarla gururlanacaksı-
 nız.

 Yüz yüze ve kesintisiz olarak tamamladığımız
 bir eğitim öğretim yılını geride bırakırken öğ-
 rencilerimizin karne heyecanına hep birlikte

 ortak olduk. Bu sürece emek veren idareci
 ve öğretmenlerimize, velilerimize ve öğren-
 cilerimize teşekkür ediyor, herkese iyi tatiller

 diliyoruz.
                                                                             7

                                                                                7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12