Haberler Detay


ÇEVRENİ TANI, EĞLEN, ÖĞREN

ÇEVRENİ TANI, EĞLEN, ÖĞREN


Eğitim öğretimin temelinde çocuklarımız vardır. Okul içinde ve dışında yaptığımız etkinlikler çocuğun her yönden gelişimini hedeflerken, yaşadıkları çevreyi tanımak, diğer yandan milli ve manevi değerlerini geliştirmek üzere planlanmalıdır. İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'ne göre Serbest Etkinlikler dersi 1.sınıfta dört ders saati, 2. ve 3. sınıfta iki ders saati olarak planlanmıştır. Serbest Etkinlikler dersi içeriği yönergelerle belirlenmiş olmakla birlikte uygulamada genellikle diğer derslere destek etkinlikleri yapılacak bir ders olarak algılanmaktadır. Elbette okul içinde ve dışında yapılan her etkinlik sınıf düzeyinin müfredatı ile ilgilidir ancak bu ders çocuğun üzerindeki öğrenme stresini en aza indiren, çevre olanakları ile zenginleştirilmiş, keyifli ve verimli öğrenme ortamları sağlayan bir ders olarak ele alınmalıdır. Ayrıca Serbest Etkinlikler dersi programı kesin çizgilerle belirlenmemiş olduğundan eğitim öğretim çalışmalarını sınıf duvarlarının dışına çıkarıp okul dışı öğrenmeye zemin hazırlamak için de çok uygundur.Hayvanat bahçeleri, yabani ve evcil hayvanların teşhiri için düzenlenmiş park tipinde yerlerdir. Dünyanın birçok yerinde hayvanat bahçeleri, eğlence ve dinlenme yerleridir. Hayvanat bahçelerinde, hayvanlara uygun iklim ve tabiat şartları, gece karanlıkları mevcuttur. Çok modern olanlarında laboratuvar, özel hayvan hastaneleri, ölen hayvanlar içi müzeler mevcuttur. İlk başlarda hayvanat bahçelerinde o bölgede rastlanmayan hayvanlar teşhir edilirken, daha sonra tabiattan kopmuş, şehirde yaşayan çocuklar için alışılmış evcil hayvanlar da teşhir edilmeye başlanmıştır(Şen ve diğerleri, 2011). Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararında Serbest Etkinlikler dersinin içeriği ile ilgili açıklama yapılırken eğlenerek öğrenmelerine, yaratıcı zekalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine dikkat çekilmiş, yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak gezi ve gözlem çalışmalarına yer verilebileceği belirtilmiştir. Aynı yazıda “Tüm bu etkinlikler yapılırken resmi ve özel kurum ve kuruluşların imkânlarından da yararlanılabilir.” denmektedir. Hayvanat bahçeleri bu sebeple Serbest Etkinlikler uygulamaları açısından çok elverişlidir. Özellikle Hayat Bilgisi kazanımları ile de ilişkilendirilerek çevre konusunda yeterlilik kazandırma açısından ele alınabilir.

21.11.2018 11:23:49

Bu haber 1381 kez okunmuştur.

134954

ÇEVRENİ TANI, EĞLEN, ÖĞREN

Eğitim öğretimin temelinde çocuklarımız vardır. Okul içinde ve dışında yaptığımız etkinlikler çocuğun her yönden gelişimini hedeflerken, yaşadıkları çevreyi tanımak, diğer yandan milli ve manevi değerlerini geliştirmek üzere planlanmalıdır. İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'ne göre Serbest Etkinlikler dersi 1.sınıfta dört ders saati, 2. ve 3. sınıfta iki ders saati olarak planlanmıştır. Serbest Etkinlikler dersi içeriği yönergelerle belirlenmiş olmakla birlikte uygulamada genellikle diğer derslere destek etkinlikleri yapılacak bir ders olarak algılanmaktadır. Elbette okul içinde ve dışında yapılan her etkinlik sınıf düzeyinin müfredatı ile ilgilidir ancak bu ders çocuğun üzerindeki öğrenme stresini en aza indiren, çevre olanakları ile zenginleştirilmiş, keyifli ve verimli öğrenme ortamları sağlayan bir ders olarak ele alınmalıdır. Ayrıca Serbest Etkinlikler dersi programı kesin çizgilerle belirlenmemiş olduğundan eğitim öğretim çalışmalarını sınıf duvarlarının dışına çıkarıp okul dışı öğrenmeye zemin hazırlamak için de çok uygundur. Hayvanat bahçeleri, yabani ve evcil hayvanların teşhiri için düzenlenmiş park tipinde yerlerdir. Dünyanın birçok yerinde hayvanat bahçeleri, eğlence ve dinlenme yerleridir. Hayvanat bahçelerinde, hayvanlara uygun iklim ve tabiat şartları, gece karanlıkları mevcuttur. Çok modern olanlarında laboratuvar, özel hayvan hastaneleri, ölen hayvanlar içi müzeler mevcuttur. İlk başlarda hayvanat bahçelerinde o bölgede rastlanmayan hayvanlar teşhir edilirken, daha sonra tabiattan kopmuş, şehirde yaşayan çocuklar için alışılmış evcil hayvanlar da teşhir edilmeye başlanmıştır(Şen ve diğerleri, 2011). Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararında Serbest Etkinlikler dersinin içeriği ile ilgili açıklama yapılırken eğlenerek öğrenmelerine, yaratıcı zekalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine dikkat çekilmiş, yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak gezi ve gözlem çalışmalarına yer verilebileceği belirtilmiştir. Aynı yazıda “Tüm bu etkinlikler yapılırken resmi ve özel kurum ve kuruluşların imkânlarından da yararlanılabilir.” denmektedir. Hayvanat bahçeleri bu sebeple Serbest Etkinlikler uygulamaları açısından çok elverişlidir. Özellikle Hayat Bilgisi kazanımları ile de ilişkilendirilerek çevre konusunda yeterlilik kazandırma açısından ele alınabilir.
Proje detayTıklayınız

BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP