2017 Yılı Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Okul Onarım İşleri