Page 10 - 11 YAYIN-EYLÜL2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 10

ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
          ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİM GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI                                MÜKEMMELLİYET MERKEZİ MODELİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI                                                                                                           ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİM GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI

                                                                                          Programa, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
                                                                                          Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Erdur, Bursa İl Milli Eğitim Özel Eğitim

                                                                                          ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Kaya, akademisyenler, okul müdürleri ve öğret-
                                                                                          menler katıldı.
                      illi Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ta-
                   Mrafından düzenlenen ‘Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

                   Mükemmeliyet Merkezi Modeli Hazırlama Çalıştayı Bursa’da gerçekleştirildi.                                  Çalıştay ile Özel Eğitim Meslek Okulları ve Özel Eğitim Meslek Liselerinde eğitim öğretim gö-

                                                                                          ren özel eğitim öğrencilerine kaliteli, temel ve sürekli mesleki eğitimin sağlanması, öğrenci-

                                                                                          lerin becerilerinin artırılması ve hızla değişen koşullara uygun becerilerin kazandırılması için
                                                                                          fırsatlar sunacak Mesleki Mükemmeliyet Merkezi Modeli hazırlanması hedefleniyor.                                                                                                                                                                 11
         10 10                                                                                                                                                      11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15