Page 5 - 6 YAYIN-KASIM 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 5

SUNUŞ                          SUNUŞ
                                                 SUNUŞ


                        Eğitim Dünyamızın Kıymetli Paydaşları;
                    arihi konumu ve günümüze ışık tutan geleneksel zanaat kültürüyle gerek üretim potansiyeli
                  Tgerek mesleki ve teknik eğitim kapasitesi açısından ülkemiz ekonomisinin lokomotif şehirleri
                  arasında yer alan Bursa’mızda, okul-sanayi iş birliğini güçlendirmek üzere pek çok çalışmayı hayata
                  geçiriyoruz. “Mesleki Eğitimde İş Birliği” protokollerimizin artması ve genele yayılması için sektör
                  temsilcilerimizle ve ilgili STK’larla yoğun bir iş birliği içinde olduğumuzu ifade edebilirim. Güçlü
                  Türkiye’nin yolu, güçlü mesleki eğitimden geçiyor. Tüm kurumlarımızın bu bilinçle hareket etmesi,
                  daha fazla gencimizin üretime dâhil olmalarının önünü açacaktır. Küreselleşen ekonomik yapı
                  içinde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi sektör-öğrenci arasındaki buluşmanın
                  sağlanmasıyla mümkün olabileceğini biliyoruz.
                  Millî Eğitim Bakanlığımızca, okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat
                  eşitliğini güçlendirmek amacıyla Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamında
                  kentimizde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda önemli kazanımlar elde edildi. Bu yıl temel eğitime
                  bağlı okullarımız için ilk kez okul bazlı bütçelemeye geçilirken; Bakanlığımızın hayata geçirdiği Köy
   Serkan GÜR          Yaşam Merkezlerini ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik,
                  doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve
   İl Millî Eğitim        sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüyoruz.

   Müdürü            Yine Bakanlığımızın liderliğinde uygulamaya konulan “Aile Okulu Projesi” ile velilere yönelik eğitimlere
                  de ağırlık veriyoruz. Bu çalışma ile çocuklarımızın eğitiminde en önemli yapı taşlarından biri olan
                  ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi
   ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi, millî ve manevi değerlerimizin aileler yoluyla çocuklarımıza aktarılması
   amaçlıyoruz. Bu eğitimlerin hem çocuklarımıza hem de velilerimize olan olumlu katkısını gözlemlerken diğer yandan da okul içi
   iletişim konusunda da önemli geri dönüşler beklediğimizi ifade edebilirim.

   Öğrencilerimizin, TÜBİTAK, MEB Robot ve TEKNOFEST gibi yarışmalara daha fazla katılım göstermelerini arzu ediyorum. Bu
   yarışmaların temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek
   gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.
   Bu bağlamda, bizler için en önemli kriter projeye kaynak olan fikrin, proje sahibi öğrencilerimize ait olmasıdır. Öğrencilerimizin
   girişimci bir ruhla bir fikir üretebilmeleri ve ülkemizin milli teknoloji hamlesinde ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağına ileride
   katkı sağlayacak olmaları oldukça önemli.
   Son söz olarak; her öğrencimizi kendi çocuğumuz gibi kabul ediyor, Bursa eğitim ailesi olarak geleceğimiz olan yavrularımızı
   hayata en iyi şekilde hazırlamak için belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle
   çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında sevgi dolu bir davranışın, bir gülümsemenin çocuğun hayatını değiştireceğine gönülden
   inanıyoruz. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımız ve gençlerimiz bizlere emanet. Bugünün çocukları gelecekte
   çalışmaya, üretmeye ve yeni nesiller yetiştirmeye devam edecek. Bizler için en önemlisi çocuklarımızın sağlığı ve mutluğudur.

   Bu çalışmalarımızdan örneklerin yer aldığı e-dergimizin 6. sayısında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 81 Çalıkuşu-
   Bursa e-dergimizin hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.                                  5
                                                                                5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10