Page 7 - 6 YAYIN-KASIM 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 7

EDİTÖRDEN
                   bursailmem16        bursailmem16        bursailmem16      bursa.meb.gov.tr Çalıştayı” ile dilimizi tüm özgünlüğüyle mu-

 hafaza etme ve dil seferberliği kapsamında
 yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sahibi
 olurken Bursa Büyükşehir Belediyemiz tara-

 fından gerçekleştirilen “4’üncü Dünya Göçe-
 be Oyunları” ve Bursa’nın gastronomi kültü-
 rünü ortaya çıkarmak amacıyla birbirinden

 zengin içerikle hazırlanan Bursa Gastronomi
 Festivalindeki renkli görüntülere mini bir zi-
 yaret gerçekleştireceksiniz.


 “Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor”
 projesi ile tüketen değil üreten ve geleceği
 belirleyen bir nesil yetişmesi için yapılacak
 çalışmalara şahit olacaksınız.


 e-dergimizin yayımlamasında emeği geçen-
 lere teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda
 buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
                                                                             7

                                                                                7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12