Page 6 - 6 YAYIN-KASIM 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 6

EDİTÖRDEN

               Editörden                   KIYMETLİ OKURLAR;

                       dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı      Bu sayımızda tarihi konumu ve günümüze ışık           Çalıştayı” ile dilimizi tüm özgünlüğüyle mu-

                   Aromanından alan, Bursa İl Millî Eğitim Mü-           tutan geleneksel zanaat kültürüyle gerek üre-          hafaza etme ve dil seferberliği kapsamında
                   dürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıkuşu-BUR-         tim potansiyeli gerek mesleki ve teknik eğitim         yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sahibi
                   SA adlı e-dergimizin altıncı sayısını sizlerle bu-       kapasitesi açısından ülkemiz ekonomisinin lo-        olurken Bursa Büyükşehir Belediyemiz tara-

                   luşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.               komotif şehirleri arasında yer alan Bursa’mızda         fından gerçekleştirilen “4’üncü Dünya Göçe-
                                                   okul-sanayi iş birliğini güçlendirmek üzere yap-        be Oyunları” ve Bursa’nın gastronomi kültü-
                   e-dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî Eği-
                   tim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer alan ve          tığımız “Mesleki Eğitimde İş Birliği” protokolleri-       rünü ortaya çıkarmak amacıyla birbirinden

                   eğitim ailemizin iş birliği içinde yürüttüğü çalış-       mizi görebileceksiniz.                     zengin içerikle hazırlanan Bursa Gastronomi
                   maların bazılarını sizlerle paylaşacağız.            Çocuklarımızın eğitiminde önemli bir yere sahip         Festivalindeki renkli görüntülere mini bir zi-
                                                   olan ailelerimizin ve devamında toplum sağlığı,         yaret gerçekleştireceksiniz.
                   Bu sayımızda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı-
                   na hep birlikte merhaba dediğimiz uyum haftası         aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklarımızın     “Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor”

                   etkinliklerine ve ilk ders zilini çaldığımız anlara       davranış yönetimine rehberlik edilmesi  ama-        projesi ile tüketen değil üreten ve geleceği
                                                                                   belirleyen bir nesil yetişmesi için yapılacak
                                                   cıyla hayata geçirilen ‘Aile Okulu Projesi’ ile ve-
                   tanık olacaksınız.
                                                   lilerimizle bir arada olduğumuz eğitimlerimize       çalışmalara şahit olacaksınız.
                   İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün enerji verimliliği        göz gezdirebilirsiniz.

                   çalışmaları kapsamında bina çatısına kurulan                                        e-dergimizin yayımlamasında emeği geçen-
                   güneş panelleriyle kendi enerjisini kendi üret-      2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’mızda          lere teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda
                   mek üzere yaptığı çalışmalar hakkında bilgi edi-        Talim ve Terbiye Kurulumuz tarafından hazırla-         buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

                   nebileceksiniz.                         nan “Türkiye’de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi
          6
         6
      6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11