Page 5 - E-DERGİ OCAK 01
P. 5

SUNUŞ
                                                       SUNUŞ                                  Eğitim Dünyamızın Kıymetli Paydaşları;
                                        Bursa Millî Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlanan 81 Çalıkuşu Bursa
                                        e- dergimizi sizlerle buluşturuyoruz.

                                        İki aylık dönemlerle yayınlayacağımız dergimizin ilk sayısında,
 24 Kasım 2021 Günü Öğretmenler                        projelerimize yer verildi. Öğrencilerimizin Bursa sınırları dışına
                                        “Güçlü Eğitim Güçlü Türkiye” anlayışıyla yapılan çalışmalarımıza,


                                        taşan başarı hikâyeleri anlatıldı.

                                        Biliyorum ki kadim şehir Bursa sınırları içinde eğitim adına daha
                                        nice büyük çalışmalar yapılmakta ve güçlü yarınlar için nice ça-
                                        lışmalar planlamaktadır. Bundan sonraki sayılarımızda öğret-
               Serkan GÜR
                                        men ve öğrencilerimizin çalışmalarını, etkinliklerini, ulusal ve
                                        uluslararası ödüllerini, okullarımızın alanlarındaki üstün başa-
               İl Millî Eğitim Müdürü
                                        rılarını kısaca Bursa Millî Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altında
                                        yer alan eğitim ailemizin iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalarını
                                        sizlerle paylaşacağız.

            SUNUŞ                          Öncelikle dergimizde bir kısmının görünür hâle geldiği başarı
                                        hikâyelerinin kahramanları öğretmen ve öğrencilerimin nezdin-
                                        de bu sayıda yer vermediğimiz ama bundan sonraki sayılarda

                                        dergimize konuk edeceğimiz tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi
                                        kutluyorum.                                                                             5

                                                                                5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10