Page 9 - E-DERGİ OCAK 01
P. 9

BİZ ÜRETİYORUZ

                           Dünya’da Bir                       Meslek     Antijen
                           İLK!                             Lisesi üretti
                                                                Kit

    ntijen kitinin “BRS-CA”“BRS-CA” olarak belirlenen                      Tükürükten alınan numune ile 15 dakika
  Amarkası için tescil işlemi başlatılarak                              gibi kısa bir sürede sonuç veren antijen
  ürüne ait tüm ambalaj tasarımları tamamlandı.                            test kitinin kalıp tasarımları ve üretimleri
  Ayrıca okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim                           meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri
  kademelerinde kullanıma sunulmak üzere ayrı                             tarafından yapıldı. Bu yönüyle ürün
  alternatif tasarımlar da hazırlandı. Üç türlü kit                          materyallerinin tamamı Türkiye’de
  üretildi: Biri, tükürükle bakılan saliva denilen
  hızlı antijen test kiti, diğeri dilden bakılan,                           üretilen tek çalışma olma özelliğine sahip
  öbürü de nazofarengeal (burun ve boğazın                              oldu.
  arkasından örnek toplama). Özelikle, antijen
  kitiyle test uygulanan okul öncesi ve temel eğitim
  öğrencilerimizin tedirginlik yaşamaması için
  daha çok saliva denilen tükürük testi üzerine
  yoğunlaşılmıştır.
                                   Sanayi       Öğretmen       Öğrenci      Mesleki Eğitim


                              BURSA        GELECEK       ÜRETİM       TÜRKİYE


                                                                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14