Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu

16.07.2021

EYLEM PLANI GENELGESİ YAYIMLANDI

#Yeşil_Mutabakat_Eylem_Planına ilişkin genelge yayımlandı. Eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturuldu.
www.sanayigazetesi.com.tr/sanayi/eylem-plani-genelgesi-yayimlandi-h27715.html

#aklınlaverimliyaşa #apis #isimiz_enerji #enver #enverder #environment #energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #energy #enerjiizleme #energyefficiency #sustainability #mebproje #smartcity #iso50001
#sifiratikprojesi #yesilkarne

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Nilüfer Belediyesi 1. sınıf Atık Getirme Merkezi

Bursa kuraklık çekmesin diye hedeflediğimiz 50 su kuyusunda 36. sondaj çalışmamızı tamamladık.

Rehber 2023 için %15 olarak belirlenen tasarruf hedefine yönelik yürütülebilecek işlemleri tanımlıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK)'nun 31.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de enerjiye zam geldiği açıklandı.