BURSA İL ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ KALİTE POLİTİKASI

İZLENEBİLİR VE ÖLÇÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ OLUŞTURMAK

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda gerçekleştirilen tüm enerji tüketimlerini uzaktan okuma sistemleriyle takip ederek, ölçüm analiz ve değerlendirmelerini yapabilmek.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİ ARTTIRMAK

Enerji verimliliği bilincini yaygınlaştırmak için eğitim seminer ve faaliyetler planlamak, uygulamak ve farkındalık yaratmak.


ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK

Kontrolsüz ve bilinçsiz enerji tüketiminin çevre üzerindeki oluşturduğu karbon ayak izini azaltmak için okul ve kurumların bilinçlenmesini sağlayarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmek.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

KAMU YARARINI ÖN PLANDA TUTMAK

Enerji yönetiminde kamu yararını ön planda tutarak, yenilikçi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklı çözümler üreterek; enerjinin etkin kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve enerji maliyetlerinin kamu ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesini sağlamak.


ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMASINI SAĞLAMAK

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumların Eğitim Öğretim Hizmetinde kullandığı binalarda; enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salınım seviyesi yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını sağlamak.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

ENERJİ YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda yaşam/hizmet kalitesini düşürmeden, birim/hizmet başına düşen enerji tüketimini azaltmak.


ENERJİ BİLGİ BANKASI (ENERJİ HAFIZASI) OLUŞTURMAK

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumların bina, mekanik, teknik altyapı bilgilerini ve enerji tüketimlerini tek bir merkezden izlemek ve yönetmek.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

OKUL VE KURUMLARI GÜVENLİ HALE GETİRMEK

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlardaki her türlü enerji kaynağı ve ekipmanlarının, yasal mevzuatlara uygun olarak, periyodik bakım ve kontrol organizasyonlarını yapmak ve takip etmek.


ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ PLANINI OLUŞTURMAK

2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi doğrultusunda; Enerji alanında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip eden, ülkemizin sahip olduğu kaynakları ve Bursa İL Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumların enerji ihtiyaçlarını tanımlayan, ihtiyaçları azami düzeyde karşılayabilmek için ulaşılması gereken hedefleri belirleyen, enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak, enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu okul/kurumları yaygınlaştırmak için gerekli yol haritasını kapsayan yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir stratejik plan oluşturmak.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

SÜRDÜRÜLBİLİR ENERJİ POLİTİKASI OLUŞTURMAK

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumların, enerji talepleri ve tüketimleri doğrultusunda, tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi, bilinçsiz kullanımın önlenmesi, enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kontrollerin zamanında yapılması, özgül enerji tüketimi, enerji maliyeti, enerji yoğunluğunun izlenmesi ve iyileştirici önerilerin hazırlanmasını kapsayan sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturmak.


ISO 50001 ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINI YAKALAMAK

İl Enerji Yönetim Birimi faaliyetlerini, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun hale getirmek ve belgelendirmek.

Enerji Yönetimi