İL ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ

Dr.Ahmet ALİREİSOĞLU İl Millî Eğitim Müdürü
Mustafa KORKMAZ İl Millî Eğitim Müdür Yrd.
Ercan BAŞ Mekanik Tesisat Sistemleri Uzmanı
Hayri ZARARSIZ Bina Sistemleri Uzmanı
Cumhur Nejat ŞERBETCİ Su Sistemleri Uzmanı
Serkan KABACAOĞLU Yazılım Sistemleri Uzmanı
Hayrettin KÖROĞLU BT Sistemleri Uzmanı
Mehmet MEŞE Proje Uzmanı
Zafer ALTUNOK V.H.K.İ. Personeli
Mustafa KOÇAK Hizmetli