Serkan GÜR - İl Millî Eğitim Müdürü

1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Otomotiv Eğitimi Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1999-2002 yıllarında Şişli Motor Meslek Lisesinde Motor öğretmeni olarak görev yaptı. 2003-2007 yılları arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nde (MEGEP) eş-uzman olarak görev yapan Serkan GÜR'ün ayrıca, mesleki ve teknik eğitimle ilgili özellikle eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve üreten okullar konulu birçok yeni model ve proje çalışması bulunmaktadır. 2007-2012 yılları arasında çeşitli okullarda idareci (müdür ve müdür yardımcılığı) olarak görev aldı. 2012 yılında İstanbul Eyüp İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevine, 2013 yılında İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı görevine atandı. 2013-2021 tarihleri arasında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesinden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Serkan GÜR’ün ayrıca, mesleki ve teknik eğitimle ilgili özellikle eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine ve üreten okullara yönelik birçok yeni model oluşturma ve proje çalışması bulunmaktadır. 18 Ağustos-11 Eylül 2021 tarihleri arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak görev yapan GÜR, 11 Eylül 2021 tarihinde Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.