İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı

16.03.2022

#İKLİM_DEĞİŞİKLİĞİ_EYLEM_PLANI_ÇALIŞTAYI_BAŞLADI

Millî Eğitim Bakanlığınca dünyada ve Türkiye'de olumsuz etkileri yaşanan iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çözüm önerilerine uygun eylem planı oluşturmak amacıyla "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın katılımıyla Ankara'da başladı.

Çalıştay kapsamında altı konu başlığı belirlendi. Buna göre;

  • İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre, toplum ve halk sağlığı üzerine etkileri,
  • Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu,
  • Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu,
  • Hava, su ve toprak kirliliği,
  • Geri dönüşüm ve sıfır atık,
  • İklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler

şeklinde belirlenen konu başlıklarına çözüm önerileri için değerlendirmeler yapılacak.

Çalıştayla dünyada olumsuz etkileri yaşanan iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koyması ve bu çözüm önerilerine uygun Millî Eğitim Bakanlığı #İklim_Değişikliği_Eylem_Planı_oluşturulması, Bakanlık birimlerini kapsayacak bir iş birliği içinde planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi, paydaş kurumlar ile ortak çalışmalar planlamak ve ortak çözüm önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

https://bursa.meb.gov.tr/?/iklim-degisikligi-ey?/icerik/3934

#Enerji_etütü #aklınlaverimliyaşa #evçed #etbk #BEBKA #enver #enverder #bursavaliliği #bursameb #isimiz_enerji #energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #energy #enerjiizleme #energyefficiency #sustainability #mebproje #smartcity #iso50001
T.C.Bursa Valiliği
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Verimliliği Derneği
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi
Enerji Gazetesi
Gazete Enerji
Enerji Port

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Elektrikli Araçlar Temalı CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları

BOTAŞ, doğalgaza konutlarda ve küçük ile orta ölçekli işletmelerde yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI KUTLANDI