TÜBİTAK İklim Değişikliğine Odaklanıyor

29.11.2022

TÜBİTAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ODAKLANIYOR

TÜBİTAK bünyesinde kurulan Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin yeşil kalkınma sürecine hizmet edecek Ar-Ge çalışmalarını planlayacak, koordine edecek, kamunun politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak.

Enstitü kurma gikri, Şubat ayında Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda, bilim ve teknoloji odağında alınan kararların takibi ihtiyacından doğdu.

Enstitü, üç temel alana odaklanacak:

  1. Yenilenebilir ve temiz enerji,
  2. İklim değişikliği odaklı gelecek senaryoları,
  3. İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyolojik yansımaları.

Kamu, akademi ve özel sektör iş birliğine önem verilecek.

İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum Odağında Ekosistemin Tüm Paydaşları İle Birlikte Çalışılacak

  • Üniversite, kamu araştırma merkez ve enstitülerinde oluşan bilgi birikim ve teknolojiler, yenilikçi ürün ve çözümlere dönüşecek.
  • İklim Şurası'nın bilim ve teknoloji bağlamında aldıı kararların takibi yapılacak. İklim Kanunu'na yönelik çalışmalara katkı verecek.
  • Ulusal seviyede yol haritası ve planlama çalışmaları için yetkinlik merkezleri oluşturulacak.
  • Teknoloji doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği büyük çaplı saha gösterimi ve pilot üretim faaliyetlerini koordine edecek.
  • Alanında yetkin araştırmacılar, enstitü bünyesinde görevlendirilecek.
  • İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılar için burs verilecek.

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji verimliliğinde daha etkin bir denetim mekanizması için harekete geçti.

11. Eıf Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı 2018

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi

%67 Tasarruflu Musluk Aparatı Dağıtımı