Akıllı Binalarda PV Teknoloji Uygulamaları İçin Teknik Yeterlilikler Paneli

28.05.2023
 
Akıllı ve Yeşil binalarda (Fotovoltaik) PV teknoloji uygulamaları için teknik yeterlilikler ve ihtiyaçlar, #Sürdürülebilir_Kalkınma_ve_Çevre_Derneği'nin Erasmus projesi kapsamında iştirakçileri ile birlikte organize ettiği yuvarlak masa faaliyetinde ele alındı. 27.05.2023 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Tesislerinde düzenlenen proje tanıtımı ve yuvarlak masa etkinliği, yoğun kamu üniversite ve sektörel katılımla gerçekleştirildi. Faaliyetin açılış konuşmasını yapan #Dernek_Başkanı ve #Pîrî_Reis_Üniversitesi_Rektör_Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ziya Söğüt, Akıllı binalarda PV teknolojilerinin uygulanabilirliği için istihdam ihtiyaçları her geçen gün etkisini arttırdığını ifade etti.
 
Erasmus kapsamında gerçekleştirdikleri projenin temel amacının; mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarına inşaat ve PV sektöründe işgücü piyasasının beceri ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış çözümler, eğitim materyalleri, vaka çalışmaları sağlayarak, eğitim uygulamalarını ve programlarını güncellemelerine olanak oluşturacak araçları geliştirmek olduğunu ifade etti.
 
Türkiye olarak proje ortağı beş ülkede 78 eğitici eğitimlerinin Türkiye'de gerçekleştirileceğini ve PV konularda bilgi paylaşımı için ülkemiz dahil 300'e yakın kişinin sertifikalı eğitime alınacağını belirtti. Proje kapsamında bir sunum gerçekleştiren #UEDAŞ_İş_Geliştirme_Müdürü Tolga Aktoprak, PV sektörel perspektifi ile birlikte akıllı bina uygulamalarında dağıtıcı rollerini katılımcılara aktardı.
 
Projenin sektörel perspektifinde akıllı binalar ile akıllı şebekeler ilişkisinde yetişmiş insan gücü konusunu dile getiren #Ege_Üniversitesi_Güneş_Enerji_Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Ülgen projenin bu kapsamda önemini anlattı.
 
Projeye kurumsal destek veren ve paydaş olan #Bursa_Valiliği_Enerji_Yöneticisi Levent Yazıcı, kamu bilincinin Bursa'da çok güçlü olduğunu örneklerle açıklarken, projenin akıllı ve yeşil binalar için önemli bir ihtiyacı ortaya koyduğunu dile getirdi.
 
Bursa Valiliği olarak enerji verimliliği çalışmalarında örnek uygulamalar konusunda oldukça deneyimli bir grup olan il enerji yönetim birimi ile bu konuda yapılan örnek uygulamaları anlattı ve sektörel ihtiyaçları da dile getirdi.
 
Projeye paydaş olan #Enerji_İşverenler_Sendikası Başkan yardımcısı Dr. Mustafa Uysal enerji piyasasında rollerin hızla değiştiğini kendine yeten bir ülke olmayı amaçlayan Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önemli atılımlar yaptığını, projenin bu kapsamda yetişmiş insan gücünün yetiştirilmesinde önemli katkıları olabileceğini söyledi. Enerji İşverenler sendikası olarak çevrenin geliştirilmesinde yenilenebilir kaynak kullanımı ve buna ilişkin teknoloji gelişimini önemsediklerini söyleyen Dr. Uysal, özellikle PV teknolojilerde Türkiye'nin önemli oyuncu olma potansiyelini dile getirdi.
 
Projeye katkı veren #Doğalgaz_Enerji_Mekanik_Mühendisliği_Sanayici_İşadamları_Derneği (DEMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Şahintürk, mevzuat ihtiyaçlarına göre ara eleman taleplerinin karşılanmasında önemli problemler olduğunu ve sektörün bu kapsamda bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
 
Proje sorumlularından Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Derneği Genel Sekreteri Sedat Vatandaş ise proje faaliyetleri çerçevesinde geliştirilen ve sektör paydaşlarının katılımı ile elde edilen anket çalışması sonuçlarını sundu.
 
Katılımcıların desteği ile geliştirilen sektörel yeterlilikler konusunda yapılan GZFT analizi ile tespit edilen güçlü, zayıf yanlar ile fırsatlar ve tehditlere ilişkin çıktıları toplantıda değerlendirildi.
 

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Bursa İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesine Özel Öğretim Kurumları da dahil edildi.

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Birimi Şefi Sn. Cemil TABANLIOĞLU'nun Görev Değişikliği

Özgür TÜRK Beye çalışmalarımız ile ilgili bilgi verdik