30.07.2020 Zorunlu Enerji Verimliliği Etütleri Hakkında Duyuru

31.07.2020

Bilindiği üzere, 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik'in 10'uncu maddesi uyarınca enerji verimliliği etüdü yaptırmakla yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticarî ve hizmet binaları ile kamu kesimine ait bina ve işletmeler; yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ve/veya etüt-proje sertifikasına sahip uzman kişiler marifetiyle hazırlattıkları detaylı etüt raporlarının bir nüshasını en geç etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na iletmesi beklenmektedir.

Ayrıca anılan Yönetmelik'in geçici 15'inci maddesi uyarınca; 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan etütler için bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar süre uzatımı tanınması nedeniyle detaylı etüt raporlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gönderilmesi süreci devam etmektedir. Yıl sonuna kadar bu yükümlülüğünü yerine getiremeyenlere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği" uyarınca yapılacak denetimlerde öncelik verilecektir.

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Binalar ile Yerleşmeler İçin YES Yönetmeliği

Türkiye'de her yıl 500 bin tondan fazla elektronik atık çıkıyor.

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Kuruldu

Elektrik Faturalarındaki TRT Payı Kaldırıldı