Sıfır Enerji Bina Nedir ?

31.08.2020

Sıfır Enerji Bina, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden binadır.

Sıfır Enerji Binalar; çok düşük enerji ihtiyacına sahip olabilmek ve ihtiyaç duydukları enerji miktarını belirli bir süre boyunca yenilenebilir kaynaklar yoluyla yerinde (veya uzakta) üreterek elde edebilmek için, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi kavramlarını bir araya getirir.

Sıfır Enerji Binalar'a ulaşmak tüm dünyada ivme kazanan iddialı ancak giderek daha ulaşılabilir bir hedeftir. Son yıllarda özellikle ticarî binalar, gerek sağladıkları maliyet ve rekabet avantajı ve gerekse de kanunî zorlamalar sebebiyle Sıfır Enerji Binalar geliştirmek konusunda artan bir ilgiye sahiptir. Bununla birlikte Sıfır Enerji Bina kavramı birçok yerel yönetimin kısa ve orta vade hedeflerinde yer almaya başlamıştır.

Sıfır Enerji Bina, enerji verimliliği yüksek ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi tesis içi ve/veya tesis dışı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan bir binadır. Bununla birlikte Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) de, Net Sıfır Karbon tanımını yıllık bazda salınan karbondioksit emisyonları miktarının sıfır veya negatif olması ile tanımlar.

https://www.zerobuild.org/?lang=tr

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye'nin enerji ithalatı 2017 Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 51,3 artış kaydetti.

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Kuruldu

Güneş Enerjisini 18 Yıl Boyunca Depolayabilen Molekül Bulundu.