Hayri ZARARSIZ - Bina Sistemleri Uzmanı

1988  Diyarbakır'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği mezunudur.Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde 3 yıl , Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Bilgi işlem Birimi'nde 1 yıl görev aldı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Projesinde görevlendirildi ve bu görevi halen yürütmektedir.