ProjelerSU DAMLALARININ PEŞİNDE
SU DAMLALARININ PEŞİNDE

Temel Eğitim Bölüm Projeleri

Dünyadaki tüm canlılar için su, en temel yaşam kaynaklarından birisidir. Günümüzde su, bilinçsiz kullanım nedeniyle kirlenip tükenme noktasına gelmiştir. Küresel ısınma sonucu yaşanan ve ileride yaşanacak olan kuraklıklar da göz önünde bulundurulduğunda susuz kalma tehlikesinin ciddi boyutta olduğu görülmektedir.<br /> Dünya&rsquo;daki suyun %97,5&rsquo;i okyanuslarda ve iç denizlerde tuzlu su, %2,5&rsquo;i ise tatlı su olarak bulunmaktadır. Ancak bu tatlı suyun %87&rsquo;si buzullarda, toprakta, atmosferde, yer altı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır. Tatlı su oranından geriye kalan %13&rsquo;lük suyun kullanılabilir ve içilebilir olduğu saptanmıştır.<br /> Türkiye Akdeniz&rsquo;in su bakımından en zengin ülkelerinden biridir, ancak çok yüksek nüfus artışı nedeniyle son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4000m&sup3; ten bugün 1430m&sup3; e düşmüştür. 2030 yılında Türkiye&rsquo;nin nüfusu 100 milyona ulaşacakken kişi başına düşen su miktarının 1.100 m&sup3; olacağı öngörülüyor. Türkiye&rsquo;nin su tüketim oranı 2016 yılında %10 iken 2023 yılında bu oranın %16 olması beklenmektedir.&nbsp; Dünya Sağlık Örgütü&rsquo;ne göre temel ihtiyaçların karşılanması için alt sınır kişi başı 25 litredir. 25 litre ise duş almaya başladığınızda harcadığınız sudur. 25 litre, dişimizi fırçalarken açık bırakılan musluktan 2 dakikada akan sudur. Yeterli ve kaliteli su, sağlıklı insan ve kaliteli üretim için gerekli ihtiyaçların başındadır. Gelecek nesiller için çevreyi düşünerek hareket eden, çevreyi koruyan, duyarlı çocuklar yetiştirmek çok önem kazanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin günlük yaşantılarında bilinçli birer tüketici olmaları, suyun yenilenemeyen bir kaynak olduğunun farkına varmaları ve su tasarrufunu bilmeleri zorunlu hale gelmiştir.
2.09.2019 00:00:00

Proje Detay...

OKULUM TÜRKİYE OKULUM BURSA
OKULUM TÜRKİYE OKULUM BURSA

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
---
1.09.2019 00:00:00

Proje Detay...

HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR
HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
Hayaller can buldu, sayfalar öykü doldu.
---
1.10.2018 00:00:00

Proje Detay...

MASALLARLA FARKINDALIĞA YOLCULUK
MASALLARLA FARKINDALIĞA YOLCULUK

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
Küçük farkındalıklarla büyük farklar yaratalım
Kapsayıcılık, yıllardır toplum ve siyaset felsefesinin konusu olmuştur. Toplumsal dışlama, ayrımcılık, &ouml;tekileştirme, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunların &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; olarak, kapsayıcı toplum hedefi i&ccedil;in &ccedil;alışılmaktadır. Ama&ccedil;, kapsayıcılık anlayışı ile toplumsal &ccedil;eşitlilik i&ccedil;inde, toplumsal adaleti sağlayabilmektir.<br /> Kapsayıcı eğitim ise, kapsayıcı toplum idealinin temel bir yansımasıdır. Kapsayıcı eğitimin okullardaki hedef kitlesi, &ouml;ğrenme becerileri, bedensel ya da zihinsel engel durumları, cinsiyet, sosyo-ekonomik ya da k&uuml;lt&uuml;rel kimlikleri farklı olan &ccedil;ocuklardır. Amacı ise, her &ouml;ğrencinin, eğitim ihtiya&ccedil; ve hedeflerine ulaşabilmesi i&ccedil;in eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır.<br /> Kapsayıcı eğitim ihtiyaca g&ouml;re farklı gruplar i&ccedil;in uygulanabilmektedir. Bu gruplardan birisi &ouml;zel gereksinimli &ccedil;ocuklardır. &Ouml;zel gereksinimli &ccedil;ocuklar, bireysel &ouml;zellikleri ve eğitim yeterlikleri a&ccedil;ısından akranlarından anlamlı farklılık g&ouml;steren ve &ouml;zel eğitim desteğine ihtiya&ccedil; duyan &ccedil;ocuklardır. &Uuml;lkemizde &ouml;zel gereksinimli &ccedil;ocuklar, ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re &ouml;zel eğitim okullarında ya da normal okullarda Tam/Yarı Zamanlı Kaynaştırma eğitimi uygulamaları ile eğitim haklarını kullanabilmektedirler.<br /> &Ouml;zel gereksinimli bireylerin eğitim hakları, &uuml;lkemizin taraf olduğu uluslararası s&ouml;zleşmeler ve ulusal d&uuml;zeydeki kanunlar ile d&uuml;zenlenmiştir. Ulusal mevzuat, engeli olan bireylerin eğitim hakkına ilişkin kapsamlı d&uuml;zenlemeler i&ccedil;ermektedir. Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli haklarını g&uuml;vence altına &ouml;nemli kanunlardır. &Ouml;zel gereksinimli bireylerin kanunlarda belirtilen haklardan yararlanamaması ise &ldquo;eğitimde dışlanma&rdquo; olarak kabul edilmektedir.<br /> Kanuni d&uuml;zenlemelerin bir amacı da, &ouml;zel gereksinimli bireylerin eğitim hakkından yararlanırken, en az kısıtlayıcı ortamda eğitim almalarını sağlamaktır. &Ouml;rneğin kaynaştırma eğitiminde, destekleyici tedbirler ile &ouml;zel gereksinimli &ccedil;ocukların normal sınıflarda, normal gelişim g&ouml;steren yaşıtları ile eğitim alması sağlanmaktadır. Bu birliktelik, &ouml;zel gereksinimli bireylerin, akranları ile iyi ilişkiler geliştirmelerine, kendilerini yalnız hissetmemelerine, topluma uyum sağlamalarına, başarı ve &ouml;zg&uuml;venlerinin artmasına katkıda bulunur. Diğer taraftan, onlarla bir arada olan bireylerde de, &ouml;zel gereksinimli bireyleri tanıma, onlara yardımcı olma, farklı kişilerle iletişim kurma ve paylaşma becerileri artar. Aynı zamanda, bireysel farklılıklara saygı, sabır ve hoşg&ouml;r&uuml; a&ccedil;ısından &ouml;zel bir bakış a&ccedil;ısı gelişir.<br /> Kapsayıcı eğitimin, sadece kurumsal ya da y&ouml;ntem değişikliği ile hayata ge&ccedil;irilmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir. Aynı zamanda anlayış ve tutum değişikliğini gerektirir. Kapsayıcı eğitim, okul y&ouml;neticilerinin, &ouml;ğretmenlerin, velilerin, diğer &ouml;ğrencilerin ve diğer &ouml;ğrenci velilerinin destekleyici katılımları ile ger&ccedil;ekleşebilir. Kapsayıcı eğitim anlayışı, &ouml;ğrenciler arasındaki farklılıkları ve &ouml;ğrencilerin farklı ihtiya&ccedil;larını bir problem olarak değil, &ouml;ğretimi zenginleştiren bir fırsat olarak ele alır.<br /> Yurti&ccedil;i ve yurt dışında yapılan araştırmalar, kapsamaya y&ouml;nelik olumsuz tutumlarla başa &ccedil;ıkmada bilgilendirmenin &ouml;nemli bir adım olduğunu ortaya koymaktadır. Yetersizlikten etkilenmiş &ccedil;ocukların, akranları tarafından sosyal olarak reddedildikleri ve/veya sosyal kabul d&uuml;zeylerinin d&uuml;ş&uuml;k olduğu pek &ccedil;ok araştırmada vurgulanmaktadır. Yine benzer araştırmalarda, normal gelişim g&ouml;steren &ccedil;ocuklara video g&ouml;sterimi, bilgilendirme, farkındalık eğitimi vb. &ccedil;alışmaların yapılmasının, &ouml;zel gereksinimli &ccedil;ocuklara karşı olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu tutum değişikliğinin, kaynaştırma uygulamalarının başarısı i&ccedil;in de temel oluşturduğu ve &ouml;ğretmenler tarafından son derece &ouml;nemli bulunduğu da belirtilmektedir.<br /> &Uuml;lkemizde Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 yılı istatistiklerine baktığımızda; normal sınıflarda, &ouml;zel gereksinimli 219.728 kaynaştırma &ouml;ğrencisinin eğitim-&ouml;ğretimlerini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; g&ouml;r&uuml;lmektedir. &Uuml;lkemizin bu ger&ccedil;eğinden yola &ccedil;ıktığımızda, &ouml;zel gereksinimli bireyler ile normal gelişim g&ouml;steren bireyler arasındaki bağın g&uuml;&ccedil;lendirilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza &ccedil;ıkmaktadır. Eğitim kurumlarının geleceği oluşturan nesillere etkisi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde, kapsayıcı toplum idealinin temelinin okul &ccedil;ağında atılması &ouml;nem kazanmaktadır. Bu hedefin ger&ccedil;ekleşebilmesi sadece eğitim m&uuml;fredatlarının karşılanmasını beklemek yerine okul temelli iyi uygulamalar/projeler &uuml;retilmeli, uygulanmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
16.04.2018 00:00:00

Proje Detay...

ÇEVRENİ TANI, EĞLEN, ÖĞREN
ÇEVRENİ TANI, EĞLEN, ÖĞREN

Temel Eğitim Bölüm Projeleri

Eğitim öğretimin temelinde çocuklarımız vardır. Okul içinde ve dışında yaptığımız etkinlikler çocuğun her yönden gelişimini hedeflerken, yaşadıkları çevreyi tanımak, diğer yandan milli ve manevi değerlerini geliştirmek üzere planlanmalıdır. İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi&#39;ne göre Serbest Etkinlikler dersi 1.sınıfta dört ders saati, 2. ve 3. sınıfta iki ders saati olarak planlanmıştır. Serbest Etkinlikler dersi içeriği yönergelerle belirlenmiş olmakla birlikte uygulamada genellikle diğer derslere destek etkinlikleri yapılacak bir ders olarak algılanmaktadır. Elbette okul içinde ve dışında yapılan her etkinlik sınıf düzeyinin müfredatı ile ilgilidir ancak <strong>bu ders çocuğun üzerindeki öğrenme stresini en aza indiren, çevre olanakları ile zenginleştirilmiş, keyifli ve verimli öğrenme ortamları sağlayan bir ders</strong> olarak ele alınmalıdır. <p>Eğitimi okul duvarlarının dışına taşımak güncelliğini koruyan ve tüm dünyada gittikçe destekçisi artan bir konudur. <strong>2023 Eğitim Vizyonunda</strong> da bu konuya değinilmiştir:<br /> * Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyunlarını ve folklorunu tanımasına, derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecektir.<br /> * Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.</p> <p>Serbest Etkinlikler dersi programı kesin çizgilerle belirlenmemiş olduğundan eğitim öğretim çalışmalarını sınıf duvarlarının dışına çıkarıp okul dışı öğrenmeye zemin hazırlamak için çok uygundur. Talim ve Terbiye Kurulu&rsquo;nun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararında Serbest Etkinlikler dersinin içeriği ile ilgili açıklama yapılırken eğlenerek öğrenmelerine, yaratıcı zekalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine dikkat çekilmiş, yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak gezi ve gözlem çalışmalarına yer verilebileceği belirtilmiştir. Aynı yazıda &ldquo;Tüm bu etkinlikler yapılırken resmi ve özel kurum ve kuruluşların imkânlarından da yararlanılabilir.&rdquo; denmektedir. Hayvanat bahçeleri bu sebeple Serbest Etkinlikler uygulamaları açısından çok elverişlidir. Çeşitli derslerin kazanımları ile ilişkilendirilerek çevre konusunda yeterlilik kazandırma açısından ele alınabilir.</p>
1.09.2018 00:00:00

Proje Detay...

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA DİNİMİ SEVİYORUM ÖĞRENİYORUM
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA DİNİMİ SEVİYORUM ÖĞRENİYORUM

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
Dinimi seviyorum, öğreniyorum
---
1.09.2016 00:00:00

Proje Detay...

İLKOKULDA MATERYAL ZENGİNLEŞTİRME - MATEMATİK MATERYAL HAVUZU
İLKOKULDA MATERYAL ZENGİNLEŞTİRME - MATEMATİK MATERYAL HAVUZU

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
Zengin içerik, dolu dolu pratik, keyifli matematik...
Bu çalışmanın amacı; eğitim-öğretim etkinlikleri çerçevesinde öğretmen, veli ve öğrenciye matematik dersi için ek materyaller konusunda destek olmak ve teknolojiden etkili bir şekilde faydalanmaktır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde matematik dersi ile ilgili pek çok çalışma görülmektedir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada matematik başarısının nasıl arttırılabileceği güncelliğini koruyan bir tartışma konusudur. Bunun pek çok sebebi olabilir. Kişisel özellikler, öğretmen veya anne-baba tutumları, matematik dersine olan ilgi, dili kullanmaya ilişkin yeterlilikler (okuduğunu anlama vb.), matematik dersi işlemede başvurulan yöntem ve teknikler&hellip; Bu çalışma, ders materyallerinin daha eğlenceli hale getirilmesi açısından ele alınmıştır. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve onları motive edecek, eğlenceli, zenginleştirilmiş matematik dersi materyalleri hazırlayarak derse olan ilginin artırılması hedeflenmektedir.
1.09.2018 00:00:00

Proje Detay...

OKUL ÖNCESİNDE SATRANÇ  OYUNUNU TANITMA  VE  YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
OKUL ÖNCESİNDE SATRANÇ OYUNUNU TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
Boyum kadar taşlar, satranca sevgim artar.
Günümüz toplumunda çocuklarımız dört duvar arasında yaşıyor. Yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ortam bulamıyorlar. İletişim çağında iletişimsiz kalan çocuklarımız için sosyal, fiziksel ve zihinsel anlamda becerileri kazandırmak ve geliştirmek adına bu projeye gerek duyulmuştur. Okul Öncesi çocuklarımıza; insan sağlığı için temel etkinlik olan &ldquo;spor yapma&rdquo; bilincinin, bir ömür boyu uygulanacak bir kültür olarak anlaşılmasının ve içselleştirilmesinin sağlaması da amaçlarımız arasındadır.
27.08.2018 00:00:00

Proje Detay...

BİR ŞEHİRDE YAŞIYOR OLMAK
BİR ŞEHİRDE YAŞIYOR OLMAK

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
Benim Şehrim Bursa
Bütün göç alan kentlerde kentlerin değerlerine sahip çıkılması ancak kentlilik bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Kentte yaşamak bir insanın gerçekten kentli olduğu ya da kentlilik bilincine sahip olduğu anlamına gelmez. Kentlilik bilinci oluşturmak için etkili bir şekilde kentlilik eğitimi verilmelidir. Yoğun göç alan illerin en temel sorunlarının başında şehre entegrasyon sorunu gelmektedir. Şehrin tarihi ve tabiat varlıklarının dışında alışveriş, eğlence, sanatsal ve kültürel olanaklarının da günlük hayatın içinde değerlendirilme ihtiyacı böyle bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır.
2.10.2017 00:00:00

Proje Detay...


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
Fatih Projesi
Okul Sağlığı
Can Dostlar Hareketi
BİR MİLYON ÖĞRETMEN BİR MİLYON FİKİR
2023 EĞİTİM VİZYONU
İYEP