Mustafa DURMAZ - 1.Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürü

Görevli Olduğu Kurum: Bursa Yıldırım Tic.San.Odası Lisesi
Görevi: Okul Müdürü