Celal ULUSOY - 7.Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürü

Görevli Olduğu Kurum: Yıldırım Beyazıt İMKB MTAL
Görevi: Okul Müdürü