Yeşil Restaurant Projesi

21.08.2017

Turizm sektöründe başı çeken otel, restoran kafeterya, günübirlik tesis ve lokantalar çevreye enerji yoğunluğuna büyük oranda etkileri bulunmaktadır. Hal böyleyken, hizmet sektöründe ‘müşteri memnuniyeti’ tanımı ön plana çıkmaktadır. Hizmet  faaliyetleriyle çevreye verdiği olumsuz etkilerinin, enerji, su ve atık yönetimi gibi yöntemlerle azaltılması ve ayrıca ürün ve hizmet sağlamada bölge kaynaklarından öncelikli faydalanılarak istihdam fırsatları sunulması ve ekonomik katkılar sağlanmak hedeflenmektedir.

Enerji Yönetim Sistemi (EYS) enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirme taahhüdünü zorunlu kılmakta ve bunu yerine getirmek uygulayıcı kuruluşun yükümlülüğünde olmaktadır. ISO 50001 EYS standardı kuruluştan enerji tükettiği önemli noktaları (aydınlatma, ısıtma, kazanlar, brülörler, kompresörler vs.) ve iyileştirme potansiyeli olan noktaları geçmişteki ve gelecekte beklenen enerji tüketimlerine bağlı olarak belirleyip tanımlamasını istemektedir. Çünkü bu enerji tüketim noktalarını yönetilmesi ve iyileştirilmesi gerekecektir. Ayrıca; Yasal ve diğer yükümlülüklerin belirlenmesi, takip edilmesi ve uyumumun sağlanması gerekmektedir. Ama bunların minimum gereklilikler olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır, çünkü hiçbir firma, yasal yükümlülüğe uyumu bir hedef olarak koyamaz. O bir iyileştirme değildir. Yasal gereklilikler zaten yerine getirilmelidir.

Planlanan fizibilite çalışması ile enerji tüketiminin azaltılması, birim üretim maliyeti gibi üretimle bağdaştırılmış ölçülebilir enerji hedefleri konulmak istenmektedir.

ISO 50001 EYS standardı, Enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır. Toplam enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin %50’sinin üzerine çıktığı ve Enerji Kanunu’nun enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması yönündeki yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

Bundan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesinin İktisadi İşletmesi olan BURFAŞ  29 kurumda Enerji Yönetim sisteminin temelini oluşturmak için enerji fizibilite çalışmasına ihtiyacımız bulunmaktadır. Yapılacak olan fizibilite çalışması sonucuna göre ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarında sağlamak  hedefidir.

Yapılan fizibilite çalışması sonucu yeni kurmayı hedeflediği 8 tesis ile birlikte 50 tesisde enerji yönetim sistemin kurulması ve ihtiyacımız olan enerji kaynağının yenilenebilir enerji kaynakları ile çözülmesi hedeflenmektedir.

PROJE GÖRSELLERİ