BİLGİ BANKASI / ELEKTRİK SİSTEMLERİ / KOMPANZASYON SİSTEMLERİ / Kompanzasyon Panosu Kurulumu ve Takibi İçin Yetkili/Yüklenici Firma Yetkilendirmesi

Kompanzasyon Panosu Kurulumu ve Takibi İçin Yetkili/Yüklenici Firma Yetkilendirmesi

9 Ocak 2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleriyönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen ve 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereği olarak Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda Kompanzasyon Panosu Kurulumu ve Takibi Yapacak elektrik firmalarının yetkilendirilmesinde aşağıdaki bilgi ve belgeler istenmektedir.

Belgelerini tamamlayan firmaların bilgileri EVeP16'da yayınlanarak yetkililerin görmesi ve firma yetkilileri ile iletişim kurması sağlanmaktadır.

 
SIRA
NO
BELGE ADI
1 İdare tarafından yükleniciye iletilen "Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü İle Elektrik Tesisat Yetkili Firma/Servis arasındaki Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kurulum, Periyodik Kontrol,Bakım-Onarım Hizmetleri Sözleşmesi" Sözleşme Özel Koşulları ile Genel Koşulların her sayfasının paraflı/imzalı şekilde İdareye sunuldu.
2 "Okul ve kurumlar ile Elektrik Tesisat Yetkili Firma/Servis arasındaki Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kurulum, Periyodik Kontrol,Bakım-Onarım Hizmetleri Sözleşmesi"nin , "Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım Formu"nun ve "Arıza Bakım-Onarım Formu"nun her sayfası paraflı/imzalı olarak idareye sunuldu.  
3 Hangi kanuna göre kurulduğunu içeren, Bursa ilinden kurulduğunu,kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmış beyanı. ( Ek-1)
4 Firma yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge veya idare onaylı sureti.
5                                                                                                                                                                                                                                                                          Servis adına sözleşme imzalayacak kişi, kurumu temsil ve ilzama yetkili olan kişi(ler)den farklı bir kişi ise, yetkilendirilen kişinin tatbiki imza beyanını da içeren resmi yetkilendirme belgesi. (Ek-2)
6 Ana firma ile yetkilendirilen servis arasında yapılan o yıla ait sözleşme, 
7 Yetkili kişilere ait nüfus cüzdan fotokopileri
8 Ana firma tarafından verilen onaylı Yetkili Firma/Servis Sertifikası,
9
Yetkili servis için, sermaye yapısının son halini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin ASLI veya İdare Onaylı Sureti,
10
Güncel tarihli 'Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE-HYB)'
(TS 12541 Elektrik İç Tesisatı Montaj, Bakım ve Onarımını Yapan İş Yerleri ? Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren
11 Varsa işyerinde çalışan İş Güvenliği Uzmanı'nın sertifikası.
12 OSGB ile hizmet alan işyeri ise 'İş Güvenliği Uzmanı' sözleşmesi.
13 Varsa işyerinde çalışan İşyeri Hekimi'nin belgesi.
14 OSGB ile hizmet alan işyeri ise 'İşyeri Hekimi' sözleşmesi .
15  Genel iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların aldığı eğitimlerin sertifikaları.
16 Çalışan personele ait T.C. numarası, Adı Soyadı, Görevi, Tel ve E-postayı gösteren yetkili firma/servis beyanı,
(Ek-3)
17
Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım işlemlerinde kullanılacak cihazlara ait marka, model, seri no gösteren yetkili servis beyanı, (Ek-4)
18
 Yetkili Firma/Servis Detay Bilgi Formu (Ek-5)
19 Laser Termometre, Termal Kamera, Pens Ampermetre, AVO metre, Regler vb. ölçüm cihazlarının geçerli tarihli kalibrasyon sertifikası,
20 Belgelerin bir örneği ASILLARI gösterilerek Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Birimince ELDEN teslim alındı.

 

NOT: Yukarıdaki formun ve eklerin (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5) orjinal halini aşağıdaki  "Dosya Ekleri" bölümünden inceleyebilirsiniz.


BENZER İÇERİKLER

Kompanzasyon Nedir?

Kompanzasyon Sistemleri Talimatı

Kompanzasyon Panosu Kurulumu ve Takibi İçin Yetkili/Yüklenici Firma Yetkilendirmesi