BİLGİ BANKASI / BİNA / EVeP16 SIFIR ATIK / Yeşil Karne Beratı Eğitim Sunuları

Yeşil Karne Beratı Eğitim Sunuları

"Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullara YEŞİL KARNE veriyoruz"

Yeşil karne, "Sıfır Atık Uygulama Rehberi" Sıfır Atık Uygulama Plânı kriterlerine göre "atık yönetimi", "su ve atık su yönetimi", "enerji verimliliği" başlıkları altında somut örnekler EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) altyapısı kullanılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaokullarda enerji verimliliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetleri kapsar.

Yeşil Karne ile,

- Atık önleme, azaltma, geri kazanım, su ve enerji verimliliğinden elde edilecek fırsat ve kazanımlar konusunda bilinç oluşturulacak,

- Önleme, azaltma ve geri kazanım yoluyla üretilen atık miktarını düşürmek isteyen okul/kurumlarımıza yol gösterilecek,

- Kamu binalarında oluşan farklı türdeki atıkların (belediye atıkları, ambalaj atıkları, tıbbî atıklar, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler, atık motor yağları, atık sanayi yağları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve ömrünü tamamlamış araçlar) ilgili mevzuat gereğince nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilecek,

- Binalara ait su, enerji tüketimi ve atık oluşumu ile ilgili güvenilir verilerin oluşturulması ve bu verilerin izlenmesi/doğrulanması için uygulama plânları oluşturulacak,

- Enerji, su verimliliği ve atık önleme ile uygulama plânına göre belirlenen kriterlere göre okullar değerlendirilip, iyi örnekler ödüllendirilecektir.

Yeşil Karne, EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) bilgi bankası ile geçmişteki enerji tüketimleri üzerinden yapılacak analiz ve değerlendirmeler sayesinde enerji verimliliği alanında sürdürülebilir enerji politikası oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınarak ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanacaktır.

Yeşil Karne eğitim sunularına aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Yeşil Karne - Eğiticiler Eğitimi Sunusu

Yeşil Karne - Ortaokullar Eğitim Sunusu

Yeşil Karne - İlkokullar Eğitim Sunusu

Yeşil Karne - Anaokullar Eğitim Sunusu

(Not: Bağlantıların üzerinde sağ tuşa tıklayarak, ardından "Bağlantıyı Farklı Kaydet" seçeneğini seçerek bilgisayarınıza kaydedebilir ve tam ekran görünümünde açabilirsiniz.)

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Yeşil Karne Beratı Eğitim Sunuları

Enerji Verimliliği ve Çevre Kulübü Belgeleri

EVeP16 Kullanım Kılavuzu (Resmî)

Sıfır Atık Beratı Eğitim Sunuları