BİLGİ BANKASI / SU / YILLARA GÖRE TÜKETİM VERİLERİ / Abone Başına Düşen Yıllık Tüketim Verileri

Abone Başına Düşen Yıllık Tüketim Verileri

ABONE BAŞINA DÜŞEN SU TÜKETİM VERİLERİ

YIL

Abone Başına
Ortalama Tüketim (m3)

Yıl İçindeki Ortalama
Abone Sayısı
2015 1704,21 750
2016 1636,36 798
2017 1577,95 853
2018 1467,95 944
2019 1491,78 966
2020 724,11 965

Okullarımızın tüketmiş oldukları su miktarlarını yıllara göre karşılaştırdığımızda yıllar geçtikçe abone sayılarındaki artmaya rağmen su tüketim verilerinde düşüş eğilimi gözlenmektedir. Bu da su tasarrufunun, suyun öneminin ve su kullanımı bilinçlenme düzeyinin yıllar geçtikçe arttığını göstermektedir. Okullarımızın göstermiş oldukları tasarruf gayretlerine teşekkür ederiz.

DOSYA EKLERİ
BENZER İÇERİKLER

Abone Başına Düşen Yıllık Tüketim Verileri