Entegre Kalite Yönetim Sistemi

28.10.2017

FAALİYET ADI                    :  ISO 9001-ISO 50001 Entegre Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

FAALİYET AMACI             :  Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi faaliyetlerini ulusal ve  uluslararası standartlara uygun hale getirerek ve belgelendirmek.

FAALİYET KAPSAMI        :   İl Enerji Yönetim Biriminin, İlçe Enerji Verimliliği Komisyonlarının, Bursa İl Milli  Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumların enerji verimliliği kapsamında yaptığı tüm faaliyetleri kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI :     5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, ISO 9001 Standartları, ISO 50001 Standartları

FAALİYET BASAMAKLARI      :    

 

 1. Kalite Yönetim Ekibinin oluşturulması
 2. ISO 9001-ISO 50001 standartlarının incelenmesi
 3. Kalite Politikasının oluşturulması
 4. Kalite hedeflerinin belirlenmesi
 5. Enerji Yönetim Süreçlerinin belirlenerek süreç haritalarının oluşturulması
 6. Prosedür, Form ve Talimatların hazırlanması
 7. Kalite dokümanlarının yayınlanması
 8. Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının yapılması
 9. İç denetimin yapılması
 10. Dış denetimin yapılması
 11. Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerekli düzenleyici önleyici faaliyetlerin yapılması

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi