Tek Yol U Dönüşü

14.12.2021

#tekyolUdönüşü

#Sera_gazı salımı söz konusu olduğunda binalar ülkemizde büyük bir paya sahip. Bu durumu tersine çevirmek içinse tek yol U dönüşü! U değeri, konutlardaki duvar, çatı ve pencere gibi yapı elemanlarının ısı kayıplarını önleme başarısını temsil eder ve bu değer ne kadar küçükse #ısı_kaybı o kadar az olur.

Binalardaki ısı kaybı az olursa, ısıtma ve soğutma için harcanan enerji miktarı da az olur, iklim değişikliğine neden olan sera gazı seviyeleri düşer. Üstelik enerjide dışa bağımlılığımız azalırken hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine büyük katkı sağlanır.

İşte hesap bu kadar basit!
Başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere şimdi herkesi sorumluluk almaya, konutlarda U değerlerinin iyileştirilmesi için bilinçlenmeye ve sorgulamaya davet ediyoruz.

Geri dönülemeyecek noktaya varmadan, #tek_yol_U_dönüşü!

#Enerji_etütü #aklınlaverimliyaşa #evçed #etbk #BEBKA #enver #enverder #bursavaliliği #bursameb #isimiz_enerji #energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #energy #enerjiizleme #energyefficiency #sustainability #mebproje #smartcity #iso50001 #izoder

https://youtu.be/IFhJzLnA0ww

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi Çalıştayı

78 Şehrimizde Güneş Enerjisiden Elektrik Üretiliyor

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi