Ölçüm Cihazları Alımı İçin İhale İlanı

10.03.2022

#BURSA_ENERJİ_YÖNETİM_BİRİMİ #ÖLÇÜM_CİHAZLARI_SATIN_ALINACAKTIR

Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Ölçüm Cihazları Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece #elektronik_ortamda_EKAP_üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

#BURSA_YATIRIM_İZLEME_VE_KOORDİNASYON_BAŞKANLIĞI
#İKN : 2022/200437
Mal - Açık
İhale İlanı Yayımlanmış
a) Adı: Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Ölçüm Cihazları Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: #16_Kalem_Ölçüm_Cihazı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmeye müteakip (izleyen) 90 gün içerisinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi: İhale Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlanacak.
e) İhale (#son_teklif_verme) tarih ve saati: 29.03.2022 - 10:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2 Osmangazi/Bursa

#Link: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html

#Enerji_etütü #aklınlaverimliyaşa #evçed #etbk #BEBKA #enver #enverder #bursavaliliği #bursameb #isimiz_enerji #energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #energy #enerjiizleme #energyefficiency #sustainability #mebproje #smartcity #iso50001
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı - BEBKA
T.C. Bursa Valiliği
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Verimliliği Derneği
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Antalya Çalıştayı "Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Politikaları" konulu sunum ile devam ediyor

"Enerji Verimliliği Mevzuatı " konusunda bilgilendirme semineri düzenledik. Nazik davetleri için İl Koordinatörü Sayın Mithat KALEOĞLU ve ekibine teşekkür ederiz.

YILDIRIM- İl Enerji Yönetim Birimi Proje Uz. Sayın Sinan KARAHAN tarafında Halkeğitim Merkezi yönetici, öğretmen, usta öğreticileri ve personeline Sıfır Atık Projesi bilinçlendirme eğitimi verildi.

Sıfır Atık Projesi uygulamaları ile ilgili bilgi verildi.