Su Verimliliği Strateji Belgesi

08.05.2023
#Değişen_İklime_Uyum_Çerçevesinde_Su_Verimliliği_Strateji_Belgesi ve #Eylem_Planı (2023-2033) Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.
 
Ülkemizde tüm sektörlerde #su_verimliliğinin yaygınlaştırılması maksadıyla ileriye dönük hedeflerin ve stratejilerin belirlendiği #Değişen_İklime_Uyum_Çerçevesinde_Su_Verimliliği_Strateji_Belgesi ve #EylemPlanı hazırlanmıştır.
 
Söz konusu belge kapsamında; su kullanımlarına yönelik mevcut durum, ulusal ve uluslararası mevzuat, yürürlükte olan plan, program ve belgeler analiz edilmiş ve küresel ölçekte su verimliliği uygulamaları değerlendirilmiştir.
 
Değerlendirmeler sonucunda, suyun tüm sektörlerde verimli kullanılmasına yönelik #stratejiler_ve_eylemler ile #sorumluluk_yüklenecek ve #iş_birliği_yapılacak_kurum_ve_kuruluşlar belirlenmiştir.
 
Hazırlanan belgede aşağıda yer alan ana eksenler üzerinden su verimliliği hedefleri, stratejileri ve eylemleri tanımlanmıştır:
 
 
#İçme_suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki 2021 yılı #su_kayıp_oranı %33,54 olarak hesaplanmıştır.
#2033_yılına kadar bütün belediyelerde su kayıpları oranının %25,
#2040_yılına kadar %10 seviyesine düşürülmesi hedefi ortaya konulmuştur.
 
#Tarımsal_sulama randımanı; 2021 yılı verilerine göre, %50,4 olarak hesaplanmıştır.
#2030_yılına kadar %60,
#2050_yılına kadar %65 seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir.
 
Ülkemizde #endüstriyel_su kullanım verimliliği kapsamında temiz üretim teknikleri ile %50'ye varan oranlarda su kazanımı sağlanması hedeflenmektedir.
 
#Yoğun_su_tüketimine haiz başlıca sektörlere yönelik stratejilerin ve eylemlerin yanı sıra, tüm sektörleri yatay kesen yasal, idari ve teknik düzenlemelere ilişkin stratejiler ve eylemler de belirlenerek kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur.
 
Bu doğrultuda;
#yağmur_suları, #gri_sular, kullanılmış sular gibi alternatif su kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, havza ölçeğinde toplam #su_ayak_izi büyüklüğü ve azaltım tedbirleri belirlenmiştir.
 

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Yeşil Mutabakat ve Türkiye

"Sıfır Atık Anne Eli Değsin" projesi.

%100 Elektrikli Otobüsümüz e-ATA

Güneş Paneli Üretimi