BİLEŞENLER

Sık Sorulan Sorular

Resim Kategori Başlık Açıklama
BTR BTR Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni
Etkileşimli Tahta Etkileşimli Tahta Etkileşimli Tahta
Tablet Tablet Fatih Projesi Tablet Set
İçerik Eba İçerik Eba İçerik Eba
Genel Genel Genel Bilgiler
Hizmetiçi(Eğitimler) Hizmetiçi(Eğitimler) Fatih Projesi Kapsamında Hizmetiçi Eğitimler
Ağ Altyapı Ağ Altyapı Ağ Altyapısı
Dokümanlar Dokümanlar Dokümanlar
Erişim Erişim Erişim Hizmetleri (İnternet fiber)
Stem Stem Stem
Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim
Pardus Pardus Pardus Hakkında Bilgilendirme