Eğitimler

Eğitimler

Ülkemizin en önemli eğitim projelerinden olan Fatih Projesi'nin bileşenlerinden biri de Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimidir. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimize yüzyüze ve uzaktan eğitimler verilerek, teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin bilinçli kullanımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kategori : Hizmetiçi(Eğitimler)

15.02.2017

Bu sayfa 10883 kez görüntülendi.

Ekleyen : Alper Bayramoğlu

Eğitimler

Hizmetiçi Eğitim:

Ülkemizin en önemli eğitim projelerinden olan Fatih Projesi'nin bileşenlerinden biri de Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimidir. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimize yüzyüze ve uzaktan eğitimler verilerek, teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin bilinçli kullanımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Sınıflarda kullanılan etkileşimli tahtanın, öğrenci ve öğretmen tabletlerinin eğitim ve öğretim sürecinde aktif kullanımı ve eğitimlerde öğrenci tabletlerinin ders içinde ve ders dışında, hem bilgiye erişim hem de etkinliği destekleyici bir araç olarak kullanımı amaçlanmaktadır.

Fatih Projesi kapsamındaki yönetici ve öğretmen eğitimleri, çeşitli kurumlarla Bakanlığımız arasında yapılan protokollerle yürütülen projelere ait eğitimler ve Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitimleri yürütülmektedir.

 1. Yüzyüze Eğitimler
 • FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi: Projenin temel eğitimidir. Etkileşimli tahta ve tahta yazılımını kullanabilme ve ders süreçlerinde materyal kullanmaya yönelik uygulama yapmayı hedefleyen eğitimlerdir.
 • FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitici Eğitimi: EBA, EBA ders, içerik geliştirme araçları ve EBA V sınıf tahta tablet etkileşimini içeren eğitimdir.
 •  
 • FATİH Projesi Pardus Temel Eğitimi: Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahtayı özellikle ders anlatımı sırasında ihtiyaç duydukları temel işlevleri daha rahat şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen Pardus ETAP işletim sistemi hakkında yapılan temel eğitimdir.
 • FATİH Projesi Ders Akışı Tasarımı Eğitimler: Türk Telekom - Sebit işbirliği ile verilen e-içerik geliştirme eğitimlerinin ilk basamağıdır. Alan bazlı olarak yapılmaktadır.
 • FATİH Projesi Teknoloji Destekli Eğitimler: Öğretmenlerimizin kendi branşlarına özgü çevrimiçi/ çevrim dışı yazılımları, elektronik materyalleri ve android uygulamaları kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan alan bazlı eğitimlerdir.
 • Network Eğitimleri: Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan öğretmenlere ağ teknolojileri ve ağ güvenliği konularında yapılan eğitimlerdir.
 •  
 • Yönetici Seminerleri: İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli yöneticilere ve Proje okullarında görevli yöneticilere projenin uygulama süreçleri ve mahalli uygular hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan seminerlerdir.
 1. Uzaktan Eğitimler
 • FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi: Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA V-Sınıf, EBA ve EBA ders materyallerinin ders sürecinde kullanımı konularını kapsayan eğitimdir. Yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı yöntemle yürütülmektedir. Uzaktan eğitim yöntemi projenin birinci faz okullarında görevli öğretmenler öncelikli olmak üzere planlanmış ve bu yöntemin tüm öğretmenler bazında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Uzaktan eğitimler uygulamalı eğitim modeli şeklinde uygulanmakta olup eğitime katılan öğretmenlerin eğitmen rehberliğinde öğrencilerle birlikte bir ders işlenişini yapmasını kapsamaktadır.
 • FATİH Projesi BT'nin ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kullanımı Eğitimi: Öğretmenlerimizin gerek günlük hayatta gerekse eğitim-öğretim sürecinde bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi düzeylerini artırmayı hedefleyen bir eğitimdir. Önceki yıllarda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülen faaliyet 2016 yılı itibarı ile uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmektedir.
 • FATİH Projesi Ağ Altyapısı Semineri: Proje kapsamında ağ alt yapısı ile ilgili keşif, uygulama ve muayene kabul süreçleri ile ilgili yapılan seminerdir.

 Mahalli Eğitimler

Mahalli eğitimler proje kapsamında eğitim alan Fatih Projesi Eğitmenleri tarafından verilmektedir.        Mahalli yapılan "FATİH Projesi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı" kurslarına, projenin 1. Fazında görev yapan 114.308 öğretmen katılmıştır ve faz 1 eğitimleri tamamlanmıştır. Faz 2 eğitimleri 2015-2016 yıllarında yüzyüze ve uzaktan eğitimler olarak devam etmektedir. Uzaktan eğitimler kapsamında şuana kadar 47.338 kişi eğitime alınmıştır. Eğitimde FATİH Projesi ile ilgili olarak bugüne kadar toplam 424.250 öğretmenimize hizmet içi eğitim verilmiştir.

Öğretim Yönetim Sistemi (LMS): Katılımcıların eşzamanlı (Senkron) ve farklı zamanlı (Asenkron) öğretim yapmasına imkan sağlayan yazılım sistemidir. Sistem üzerinden öğretmen ve yöneticilere eşzamanlı (senkron) eğitim verilebileceği gibi, hazırlanan scorm uyumlu e-içerik paketleri ile farklı zamanlı (asenkron) öğretim yapmak mümkün olmaktadır. Eşzamanlı eğitim aynı anda farklı mekanlarda yapılan senkron eğitimi, farklı zamanlı eğitim zaman ve mekandan bağımsız yapılan asenkron eğitimi ifade etmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan uzaktan eğitimler lms.eba.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü: fatih_egitim@meb.gov.tr             0 312 296 95 66

Faydalı Linkler

1 - Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)