FP BT REHBERLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTECEK ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ

FP BT REHBERLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTECEK ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ

Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler, okulundaki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda tanıtım, bilgilendirme, sınıf içi uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak tüm toplantılara (kurul, zümre, veli toplantısı vb.) konu ile ilgili gündem maddesi eklenmesi sağlanacaktır. Yapılacak tüm uygulamalar okul müdürlüğünün yazılı onayı ile yürütülecek ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.

Kategori : BTR

24.07.2017

Bu sayfa 8537 kez görüntülendi.

Ekleyen : Alper Bayramoğlu

FP BT REHBERLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTECEK ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ

Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler, okulundaki öğretmen,öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda tanıtım, bilgilendirme, sınıf içi
uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak tüm toplantılara (kurul, zümre, veli toplantısı vb.) konu ile ilgili gündem maddesi eklenmesi
sağlanacaktır. Yapılacak tüm uygulamalar okul müdürlüğünün yazılı onayı ile yürütülecek ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.

Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütecek öğretmenlerin görevleri:

1- Görevli olduğu okulda bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA'ya giriş yapabilmesi için gerekli desteği (öğrencilerin şifre oluşturması, öğretmenlerin farklı seçeneklerle e-devlet, MEBBİS,vb. yöntemlerle giriş yapabilmesi) sağlamak.
2- Görevli olduğu okulda, EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini kapsayan sınıf içi uygulamalarına ve ayrıca sınıf dışı kullanıma rehberlik yapmak.
3- Yapılacak sınıf içi uygulamanın görevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini kapsayacak şekilde planlamasını yapmak.
4- Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kullanımında öğretmenlere rehberlik yapmak.
5- Okulda bulunan cihazlarda (Etkileşimli Tahta ve bilgisayar) PARDUS işletim sisteminin güncel tutulmasını sağlamak ve öğretmenlere PARDUS işletim sistemine yönelik rehberlik
yapmak.
6- Öğretmenlerin e-içerikleri derslerinde etkin biçimde kullanmalarına destek olmak.
7- Üretilen yeni ders içeriklerinin veya uygulamalarının kullanımlarının yaygınlaştırılmasında görevli olduğu okullarda tanıtım faaliyetleri düzenlemek.
8- EBA Canlı Ders uygulama süreçlerinde okul idaresine, desteğe ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak.
9- Görevlendirildiği okulda bulunan veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan planlama doğrultusunda ilçesinde bulunan EBA Destek Noktalarında öğrenci ve öğretmenlere
destek vermek ve rehberlik yapmak.
10- Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda okuldaki öğretmen ve öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme toplantıları planlamak ve yapmak.
11- Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda velilere tanıtım ve bilgilendirme toplantıları planlamak ve yapmak.
12- EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak.
13- EBA, EBA Ders, Akademik Destek konularında bilgilendirme afişleri hazırlamak.
14- Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı içerisinde yapılan öğrenci paylaşımlarını haftalık olarak kontrol etmek. Uygunsuz paylaşımların kaldırılması ve öğrencilerin uyarılması yönünde
gereken işlemleri yapmak.
15- Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak.
16- Okulun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, BT araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak, okul
idaresine arıza takip sistemleri konusunda rehberlik etmek.
17- Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi ve çeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını sağlamak.
18- Okulunda, Fatih Projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev almak.
19- BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu yarışmalar için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev yapmak.
20- Okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın ekibinde görev yapmak, web sayfası yayın ekibine rehberlik yapmak.
21- Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.
22- Bakanlığın bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerinde öğretmen ve öğrencilere rehberlik ve tanıtım yapmak.
23- Fatih Projesi BT Rehberliği görevi kapsamında yapmış olduğu rehberlik faaliyetlerini aylık olarak "FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ FAALİYET FORMU" na işlemek, aylık çalışma bildirim formuna işleyerek bağlı olduğu il koordinatörüne okul müdürünün onayıyla göndermek.
24- Bilişim Teknolojileri İl/ilçe Koordinatörü ve Fatih Projesi eğitmeni ile iş birliği içinde çalışmak, İl BT koordinatörlüğü Fatih Projesi kapsamında iş ve işlemleri desteklemek.