Bina Envanteri Oluşturmak

28.10.2017

FAALİYETİN ADI: Bina Envanteri Oluşturmak

FAALİYETİN AMACI: Bursa İl Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul / kurumların   bakım , onarım ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi amacıyla tasarımların gözden geçirilmesi, zemin etüdü ve zemin şartlarına yönelik diğer analizlerin yanı sıra inşaat denetimine yönelik danışmanlık hizmetleri , deprem güvenliği, arazi kullanım planlaması, enerji verimliliği, yangın, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği standartları konusunda mevcut yasal düzenlemeler ve kanunlar ile örtüşecek, standartlara uygun ve güvenli eğitim yapılarının inşa edilmesi için EVep16 Enerji Verimliliği Portalından  okulların erişebileceği bir proje havuzu oluşturmak amaçlanmaktadır.  

FAALİYETİN KAPSAMI:   Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanı içerisinde bulunan okul/kurumların hizmet amaçlı binalarında enerji verimliliğine yönelik hizmetleri kapsar.

 FAALİYET YASAL DAYANAĞI:

 

  1. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
  2. 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
  3. 1153 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

FAALİYET BASAMAKLARI: Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini, bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmaları için gerekli olan aşağıdaki projelerin EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) ' na yüklenmesi için Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilerek yazılım  sistemine yüklenmesi

EVep16 Portalına PDF ve DWG Formatında Yüklenecek Projeler:

  1. Mimari Proje (Vaziyet Planı, Kat Planları, Görünüşleri Kesitler, Mahal Listesi),
  2. Statik (Betonarme) Projeleri ( Temel Planı, Kolon Aplikasyonları, Kiriş Açılımları, Kalıp Planları, Merdiven Detayları, Kolon-Perde-Boyuna Donatı Açılımları),
  3. Mekanik Tesisat ( Kalorifer Tesisatı Kat Planları, Kat Planları Kolon Planları, Sıhhi Tesisat Kat Planı, Sıhhi Tesisatı Kolon Planı, Havalandırma Tesisatı),
  4. Elektrik Projesi ( Zayıf Akım, Paratoner ve Temel Topraklama, Kuvvetli Akım, Kolon Şeması, Tatbikat Planı),
  5. Yangın Projesi ( Yangın Algılma, Yangın Tesisat), Yangın İhbar),
  6. Asansör Avam Projesi

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar