BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / MEKANİK TESİSAT / Yoğuşmalı Kazan

Yoğuşmalı Kazan

Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, kendinden yoğuşmalı kazanların en düşük kapasiteli olanlarıdır. Bu cihazlar modülasyonlu kapasite kontrolü(havayı ve gazı birlikte oransal olarak ayarlayabilme) imkanına sahiptirler. Bu kazanlar %0 ile %100 aralığında kapasite kontrolü yaparlar.

Tüm yoğuşmalı cihazlar yoğuşmasız cihazlara göre her kapasitede daha yüksek ve sabit verimlilik; daha düşük emisyon değerleri sunar. Bu anlamda yoğuşmalı cihazlar yakıt tüketimi konusunda daha tasarruflu ve daha çevrecidir.

Klasik kazanlarda, kazana zarar gelmemesi için yoğuşmaya izin verilmez. Bu nedenle hem baca gazı sıcaklığı bilinçli olarak yüksek tutulur, hem de baca gazının içindeki su buharı bacadan dışarı atılır. Bu durum ciddi enerji kaybına neden olur.

Duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda ise korozyona dayanımlı özel Mağnezyum ?Silisyum alaşımı kullanılarak hem baca gazı sıcaklıkları çok düşürülür ve baca gazı hacmi azaltılır, hemde su buharı yoğuşturularak baca gazının içindeki enerji dışarı atılmamış olur. Bu sayede yoğuşmalı kazanlarda norm kullanma verimi %110'a ulaşmaktadır.


KASKAD SİSTEMLER

Tek bir ısıtma cihazının yanıt veremeyeceği kadar yüksek kapasitedeki ısı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için paralel sistem prensibi ile birden fazla duvar tipi yoğuşmalı kazanın tek bir cihaz gibi birlikte çalıştırılmasıdır. Kaskad sistemlerde duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, ısıtılacak alanın anlık kapasite ihtiyaçlarına göre tek tek veya grup halinde devreye girip çıkabilirler. Sistemdeki tüm cihazlar oransal kontrollü (modülasyonlu) olarak çalışır. Cihazların her biri kontrol ünitesine bağlanarak aynı anda kontrol edilir.

KASKAD SİSTEMLERİN AVANTAJLARI

Kaskad sistemler, kapladıkları alanın azlığı ve modülasyon teknolojisi sayesinde sağladıkları yüksek verim ile diğer sistem tiplerine göre önemli avantajlar sunar. Buna karşılık tek kademeli ve on/off çalışan kazanlarda durma ve devreye girme aşamalarında yüksek ısı kaybı yaşanır.

1. Düşük Sıcaklık Kapasitelerinde Çalışabilme: Düşük sıcaklık ihtiyaçlarında çalışabilen kaskad kazanlar, kazan içerisindeki sıcaklık düşük tutulduğundan durmadan kaynaklanan kayıplar ve baca kayıpları azdır. Yoğuşmalı kazanlar özellikler 30-50°C sıcaklık aralığında yüksek verimde çalışırlar ve çok daha uzun kullanım ömrüne sahiptirler.

2. Sessiz Çalışma: Kaskad kazan sistemleri ilave brülör içermediklerinden çok daha sessiz çalışır. Toplu yaşam alanlarında ciddi rahatsızlık yaratabilen gürültülü kazan dairelerine karşılık önemli bir avantaj sunar. EVOMAX 160 kW kapasiteli kazanın ses seviyesi maksimum çalışma kapasitesinde dahi 56 dB?in altındadır.

3. Yüksek Verim: Yoğuşmalı kazanların baca gazı sıcaklıkları yüksek sıcaklık kazanlarına göre çok daha düşüktür. Baca sıcaklığındaki her 20°C sıcaklık artışının %1 verim kaybına neden olduğu düşünülürse, verim kaybının ne denli fazla olduğu görülebilir.

4. Uzun Ömürlü Sistemler: Düşük dönüş suyu sıcaklığına sahip olan yüksek sıcaklık kazanlı sistemlerin kullanım ömrü; yoğuşmalı kazanlar ile kıyaslandığında çok daha azdır.

5. Montaj ve Kolaylığı: Yer tipi kazanların büyük boyutları taşıma, kurulum ve değişim/ de montaj esnasında ciddi zorluklara neden olur. Kazan dairesine bu boyuttaki cihazların taşınması ve kurulması başlı başına bir iştir. İnşaat esnasında bodrum katının inşaatından hemen sonra kurulumu yapılan yer tipi kazanlar nispeten daha kolay monte ediliyor gibi görünse dahi, inşaatın bitimine kadar çalıştırılamayacak kazan için stok maliyetinin çıkması kaçınılmazdır.

6. Kolay Sistem Yönetimi: Duvar tipi kazanlı sistemler, sundukları farklı ısınma alanlarını (zone) kaskad kontrol paneli üzerinden ayrı ayrı yönetebilme ve sıra kontrollü çalışma ile tüm kazanları eşit şekilde yaşlandırabilme avantajı sunar. Yedekli çalışma prensibine sahip kaskad kazanlardan herhangi birinin arızalanması durumunda sistemde seri olarak bağlı bir sonraki kazan devreye girerek sistemin çalışmaya devam etmesini sağlar. Su hacmi düşük olduğundan, istenilen ısı değerlerine ulaşılması çok daha kısa sürer.

 

 

 

.

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Doğalgaz Sayacı

Servis Kutusu