BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / MEKANİK TESİSAT / Servis Kutusu

Servis Kutusu

Çelik ve/veya Polietilen (PE) ana dağıtım şebekesindeki mevcut basıncın ihtiyaç duyulan basınca düşürülmesi için kurulan tesislerdir. Gaz teslim noktası, Servis Kutusu ya da Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu şeklinde olabilir.

Servis kutularının giriş tarafındaki hat Polietilen (PE) olup taşıdığı basınç 1- 4 bar?dır. Servis kutularının çıkış tarafındaki basınç ise 21 mbar veya 300 mbar olmak üzere iki ayrı değerde olabilecek şekilde tesis edilmektedir. Servis kutusu çıkış basıncının hangi değerde olacağı, ihtiyaç duyulan gaz debisi ve gaz basıncı gibi değişkenlere bağlıdır.

Çıkış debileri ise servis kutusu içinde bulunan basınç düşürme regülatörlerinin tipine ve sayısına göre değişkenlik gösterir. Servis regülatörlerinin tipi ve sayısı onaylanan projeye göre firmanın yapacağı talep doğrultusunda ilgili gaz dağıtım firması tarafından belirlenir.

Ayrıca servis kutuları tesis edilecekleri mahalin fiziksel şartlarına, ( Duvar tipi servis kutusu, yer tipi servis kutusu ) ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına göre S 2200, S 200, S 300, CES 200 v.b. tiplere ayrılır.

S200 TİP SERVİS KUTUSU

S200 kutular dar tip kutulardır. Bina yada bahçe duvarına yaslanırlar. İçlerine B 25, tekli B 50 yada BCH 30 olmak üzere 1 adet regülarör yerleştirilebilir. Regülatörler 4 bar olan şebeke gaz basıncını kullanım basıncı olan 21 mbar veya 300 mbar?a düşürür.

CES 200 YER TİPİ SERVİS KUTUSU:

CES 200 Tip kutular gömülü tip kutulardır. İçlerine ancak B 25, tekli B 50 yada BCH 30 olmak üzere 1 adet regülatör yerleştirilebilir.

GAZ TESLİM NOKTASI REGÜLATÖRLERİ

Servis kutularında bulunan regülatörler 4 bar olan şebeke basıncını binalardaki kullanım basıncı olan 21 mbar veya 300 mbar seviyesine düşürmektir.

Francel B 25 Servis Regülatörü:

Giriş basıncı 0.5 ? 4 bar, çıkış basıncı 21 mbar?dır. Regülatör mandalının konumunun ?O? olması açık, ?F? de olması regülatör kapalı anlamına gelmektedir. Regülatörü kurmak için mandalı ?O? konumuna getirmek gerekir.

Francel BCH 30 Servis Regülatörü:

Giriş basıncı 0.8- 4 bar, çıkış basıncı 300 mbar?dır. Regülatörü kurmak için mandalı birkaç kez çekmek gerekir.

Gaz teslim noktasında tesis edilen servis kutuları ve bu servis kutularında kullanılan regülatörlerin tipleri Tabloda verilmiştir.

DOMESTİK GAZ REGÜLATÖRÜ

Gaz teslim noktası ile gaz yakan cihazlar arasında bulunan boru hattındaki mevcut basıncın, gaz yakma basıncından yüksek olduğu durumlarda gaz basıncının düşürülmesi için tesis edilen regülatörlerdir. Diğer bir ifade ile örneğin; bina içinde kazan dairesinde 300 mbar gaz basıncı kullanması gereken brülör dışında, daha düşük gaz basıncıyla çalışan ocak, kuzine, radyant ısıtıcı ve şofben gibi cihazlara giden doğalgaz boru hattında, gaz basıncını 300 mbar dan 21 mbar veya 50 mbar gibi değerlere düşüren domestik regülatör kullanılır.

Domestik regülatörün öncesinde ve sonrasında gaz basınçlarını görmek için musluklu manometre bulunması gereklidir. Doğalgaz iç tesisat sisteminde oluşan pisliklerin sisteme zarar vermesini engellemek için kendinden filtreli olan domestik regülatörler, dişli ve flanşlı bağlantı modellerine ve kapasitelerine göre farklı çaplara sahiptir. İç tesisatta kullanılan regülatör, sistemde oluşabilecek aşırı basıncı engellemek için emniyet kapama sistemine (slum shut) sahiptir.

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Radyant Isıtıcı

Eşanjör