BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / MEKANİK TESİSAT / Ekopanel

Ekopanel

Ekopanelin tasarrufa ve verimliliğe katkısı hakkındaki sunuya ulaşmak için tıklayınız.

KAZAN OTOMATİK KONTROL PANELİ (EKOPANEL)

Kazan Otomatik Kontrol Paneli (Ekopanel): Isıtma sistemini en verimli, en ekonomik, en optimum sürelerde çalıştırmak, korumak, ömrünü arttırmak, konfor ve ekonomiyi birlikte sağlamak için geliştirilmiş bilgisayar çağının ürünü bir mikro işlemcidir. İstenen oda sıcaklığı, kazan suyu sıcaklığı ve kullanma suyu sıcaklığı sistemde bulunan otomatik kontrol sistemi ile sağlanır. Bir ısıtma sisteminin gerçek verimini belirleyen otomatik kontrol sisteminin mükemmelliğidir. Ekopanel yakıttan % 20 ye, üç yollu vana kullanılması ile %35 e varan tasarruf sağlar.

KAZAN OTOMATİK KONTROL PANELİNİN (EKOPANEL) GÖREVLERİ

1. Otomatik kontrol panelleri dış ortama yerleştirilen dış hava sıcaklık duyar elemanından aldığı bilgiye bağlı olarak radyatörlere gidecek olan suyun sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. Böylece hem ısıl konfor sağlanmış hem de gereksiz yakıt harcaması engellenmiş olur.

2. Otomatik kontrol panellerinin OPTİMÎZASYON özelliği sayesinde sabahları istenen saatte istenen ortam sıcaklığı otomatik olarak sağlanır. Otomatik kontrol paneli istenen saatte istenen sıcaklığı sağlayabilmek için çalışmaya başladığı ilk günler deneme çalışması yapıp dış hava sıcaklığına bağlı olarak binanın ısınma sürelerini hesaplar ve bu ısınma sürelerini hafızada tutarak bir sonraki gün daha hassas bir ayarlama yapar. Belirli bir zaman sonra binanın dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak ısınma sürelerini tam olarak hesaplar ve istenen saatte istenen sıcaklığı sağlamak için çalışmaya başlama zamanına kendisi karar verir. Böylece gerçek konfor sağlanmasının yanı sıra yakıt kullanımında tasarruf yapılır.

3. Kazan otomatik kontrol panelinde(ekopanel) ortam sıcaklığının hangi saatte (örneğin 08:30?da) kaç derece istendiği (örneğin 20°C) girilir. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde ekopanel kazanı daha erken saatlerde, dış hava sıcaklığının daha yüksek olduğu günlerde ise daha geç saatlerde çalışmaya başlatır. Böylece yakıt israfı önlenir. Örneğin dış hava sıcaklığı -3°C iken kazan saat 05:40?da; dış hava sıcaklığı 14°C iken saat 08:05?de çalışmaya başlar. Aynı panel akşamlan mesai saatinin bitiminden önce kazanı durdurarak yakıt israfını önler, İç ortam sıcaklığı mesai saati sonuna kadar konfor şartları altına düşmez. Ayrıca haftanın her günü için ayrı saatler ve sıcaklıklar tanımlanabilir.

4. Ekopanel bir kazanın ömrünü olumsuz etkileyen baca gazı içindeki su buharının yoğuşmasına karşı brülörün devreye girip çıkması sırasında sirkülasyon pompalarını kısa süre durdurur. Kazan sıcaklığı hızla artar. Kritik bölge yoğuşma olmadan geçilir.

5. Kazan çalıştırılmadığı zamanlarda kazan suyu sıcaklığı donma değerlerine düşerse ekopanel devreye girerek kazanı çalıştırır ve bunun sonucunda tesisat ve kazan suyunun donmasını önler. Kazanda sıcaklık aşırı yükselirse ekopanel yine devreye girerek kazanı durdurur.

6. Kazan uzun süre çalıştırılmazsa tortuların pompaları, vanaları ve kazanı tıkamasını önlemek için ekopanel sirkülasyon pompalarını ve vana motorlarını aralıklarla çalıştırır.

7. Haftalık çalışma programını ve ayarlanan oda sıcaklığını dikkate alarak kazanın devreye girme sayısını ve çalışma süresini hesaplar ve bu sayede kazanın ömrü uzar.

8. Ekopanel sayesinde uzaktan kumanda cihazı ile kazan dairesine inmeden zaman programlama ve gece gündüz sıcaklık ayar değişikliği yapılabilir.

9. Isıtma sisteminde boyler varsa boyler suyu sıcaklığını otomatik ayarlar. Haftada bir kere boyler su sıcaklığını bir saat süre ile 750C ye çıkararak bakteri üretmesini engeller.

10. 3 ve 4 yollu vana kontrolü sayesinde Boyler su sıcaklığı, döşeme ısıtması ve radyatör sisteminin tamamına aynı anda kumanda ve kontrol olanağı vardır.

Kontrol Elemanları ve Fonksiyonları:

1. Kazan Açma/Kapama Butonu: Isıtmayı (Brülörü) açma veya kapatma

2. Pompa Açma/Kapama Butonu: Kazan pompasını açma veya kapatma

3. Sigorta: Kontrol panosunda bulunan 6 A?lik sigorta ile, pano yüksek akıma karşı korunma

4. Ekopanel: Programlanabilir, çok fonksiyonlu elektronik kontrol ünitesidir. Ana Kontrol Ünitesi ve Kullanıcı Arayüz?ü olmak üzere iki parçadan oluşur. Opsiyonel olarak kablolu veya kablosuz Oda Ünitesi de sisteme bağlanabilmektedir.

5. Ayar Termostat: Ekopanel kullanılması durumunda en yüksek sıcaklığa (85 ºC) ayarlanır. Fonksiyonel olarak kullanılmaz ekopaneli kontrol eder.

"Manuel işletim" / "Emisyon ölçümü" tuşu (Uzaktan kontrollü ısıtma sistemi kontrol panelinde bulunmaz)

"Çalışma modu" tuşu (Temel gösterge)

"Zaman Programları" / "Tatil programlarıtuşu"

"Sistem bilgileri" tuşu

Ekran

Servis soketi için geçmeli kapak

"Gündüz oda sıcaklığı" tuşu

"Ekonomi sıcaklığı" tuşu

"Kullanım suyu sıcaklığı" tuşu (KSS)

10 Girişdüğmesi (basma/çevirme)

11 İşletim şekilleri sembolleri (Isıtma programları)

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Doğalgaz Sayacı

Servis Kutusu