BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / MEKANİK TESİSAT / Doğalgaz Sayacı

Doğalgaz Sayacı

İç tesisatta ne kadar gaz tüketildiğini ölçmek için gaz sayaçları kullanılmaktadır. Doğalgaz tesisatlarında en çok kullanılan sayaçlar kötüklü, rotary ve türbin tip sayaçlardır. Rotary ve türbin tip sayaçlar endüstriyel tesislerde ve büyük tüketimli merkezi ısıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Konutlarda ve Küçük ticari tesislerde körüklü tip sayaçlar kullanılmaktadır. EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği?ne göre konut ve ticari tesisatlara ait gaz sayaçları gaz dağıtım şirketleri tarafından müşterilerine verilmektedir.

 

Körüklü Sayaç

Rotary Sayaç

Türbinli Sayaç

Apartmanın veya dairenin ısı ihtiyacına göre göre teklif edilen sayaç cinsinin uygunluğu aşağıdaki tablodan seçilir.

Körüklü Sayaç ve Selenoid Vana Bağlantısı:

Körüklü sayacın doğalgaz tesisatına bağlantısında; Sayaç öncesinde küresel vana ve sayaç fleksi takılı olmalıdır. Sayaç sonrasında ise test dirseği ve kazan dairesindeki gaz alarm cihazı ile irtibatlı selenoid vana takılı olması gerekir. Selenoid vana; kazan dairesinde gaz kaçağı durumunda gaz alarm cihazından gelen sinyal ile gazı otomatik olarak keser.

Sayaç bina dışında ise muhafaza kutusu içinde olmalıdır. Muhafaza kutusunun özellikleri aşağıdaki montaj resmine göre olmalıdır.

ROTARY TİP SAYAÇLAR (TS EN 12480)

Rotary tip sayaçlarda debi ölçümünde temel prensip "8" şeklindeki iki adet pistonun ölçüm odası içinde serbest olarak dönmesi esnasında belli hacimde gazın hapsedilip bırakılması (devirsel hacim) esasına dayanmaktadır. Bu sayaç öncesinde muhakkak filtre kullanmalı ve filtre gözenek aralığı en fazla 5 mikron olmalıdır. Bu sayaçlar, yoğuşma ve pislik birikimine karşı tesisat sistemlerinin alt kısımlarına yerleştirilmemelidir. Yağ seviye kontrolü ve değişim, montaj-demontaj işlemlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için duvarlar üzerinde belli bir mesafe olmalıdır.

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Kazan Dairesi

Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

Genleşme Tankı