BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / MEKANİK TESİSAT / Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

Doğalgaz yakan cihazların (brülör, bek v.b.) emniyetli ve verimli olarak çalışmalarını temin etmek maksadıyla tesis edilen sistemlerdir. Gaz kontrol hattında kullanılacak olan ekipmanlar yakıcının kapasitesine, brülör tipi ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Buna göre gaz kontrol hattındaki ekipmanlar belirlenirken sistemin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gaz kontrol hattı ekipmanlarının yakma sistemine uygunluğu brülör firmasının sorumluluğundadır.

MONOBLOK GAZ YOLU ARMATÜRLERİ (Q<1200 KW)

Ayrı ayrı parçalar halinde regülatör, emniyet ve çalıştırma selenoidlerinden oluşan gaz armatür grubudur. Büyük kapasiteli sistemlerde sıkça kullanılır.

 

1. Ana Kapama Vanası:

Servis ve emniyet amacıyla gaz açma/kapamayı temin etmek için kullanılan küresel vanadır. Her brülör gaz kontrol hattı girişine bir adet küresel vana konulmalıdır.

2. Titreşim Giderici (Kompansatör) :

Kazan devrede iken oluşabilecek vibrasyonun tesisat ve cihazlar üzerinde titreşime bağlı kasıntı ve /veya çatlamalara yol açmaması için yatay olarak kullanılan elemanlardır. Kompansatör tipleri şartnamelere bağlı olarak kullanılır ve çaplarıda tesisat boru çapında seçilir. (TS 10880, DIN 30681)

3. Gaz Basınç Test Nipeli :

Sistemi havadan yada gazdan arındırmaya, sistemdeki basıncı seyyar manometreler yardımıyla ölçmeye yarar. Gerekmediğinde sürekli kapalı tutulmalıdır. Birden fazla basınç değeri gerektiren tesisatlarda, her basınç grubu için ayrı test nipeli gereklidir.

4. Filtre :

Tesisat içerisinde kalan çapak, curuf, kum, toz, vb. kirlilik yaratacak malzemeleri süzmek, gaz ile birlikte taşınabilecek partikülleri durdurmak ve bu maddelerin cihaz veya gaz armatürlerine zarar vermesini önlemek amacı ile kullanılırlar. (TS 10276, DIN 3386)

5. Gaz Basıncı Ölçme Cihazı ( Manometre) :

Hat üzerindeki gaz basıncını ölçmek için kullanılan ekipmandır. Gaz kontrol hattındaki manometreler musluklu tip olmalıdır. 300 mbarg basınca sahip sistemlerde regülatör sonrasına 1 adet musluklu manometre takılmalı, öncesine ise ikinci bir musluklu manometre ya da körtapalı ağız bırakılmalıdır. (TS EN 837, EN 837)

6. Regülatör :

Tesisattan gelen basıncı gaz armatürlerine girmesi planlanan basınç değerine düşürmek, düşük basınçlı sistemlerde de gaz akışında oluşabilecek dalgalanmaları stabilize etmek amacı ile kullanılırlar. Shut-off tipleri sayesinde gaz çıkış basıncında limit değerlerin aşılmaması için kullanılırlar. (TS 10624, TS EN 88, EN 88, TS 11390 EN 334, EN 334)

7. Relief Valf (Emniyet tahliye vanası) :

Sistemi aşırı basınca karşı koruyan anlık basınç yükselmelerinde fazla gazı sistemden tahliye ederek regülatörün devre dışı kalmasını önleyen ekipmanlardır. Ani kapamalı regülatör kullanılması durumunda bulunması zorunludur. ( TS 11655, DIN 3381)

8. Tahliye Hattı (Vent vanası):

Regülatör sonrasına konur. Regülatörün kapanması sırasında meydana gelecek çok düşük orandaki basınç artışları sırasında açılarak gazı egzost etmesidir. Bu nedenle bu cihazlar regülatör ayar basıncının hemen üzerinde bir değere ayarlanır.

9. Minimum Gaz Basınç Prosestadı :

Bir kazan sisteminde uygun yanma koşullarının sağlanması için, gaz/hava karışımının olması gereken oranlarda sağlanması ve hava ile gazın ideal basınçlarda kazan içerisine üflenmesi gereklidir. Gaz basıncının belirli bir değerin altına düşmesi durumunda, uygun yanma koşullarının sağlanamayacağı gibi alev kopması yada alevi türbülatöre kaçması şeklinde tehlikeli sonuçlar doğabilir. Bu durumlarda sistem, termostat da ayarlanan sıcaklık değerine ulaşamayacağı için brülör sürekli yükte kalacaktır ya da alev kopması olursa sistem arızaya geçecektir. Minimum gaz basınç presostadı; gaz basıncında ayarlanan değerlerin altına düşüldüğünde sistemi bloke eden (bu amaçla beyine sinyal gönderen) bir emniyet ünitesidir. Bu tür presostadlar selenoid vanalara akuple edilirler ya da vana gruplarının yakınına yerleştirilirler. 21 mbar basınçlı bir kazan sisteminde min. Gaz basınç persostadı 10 mbar değerine set edilmeli ve sistem basıncı 10 mbar?ın altına düştüğünde sistem emniyet kapaması yapmalıdır. (TS EN 1854, EN 1854)

10. Selenoid Vana :

Sistemin devre dışı kalması gerektiği durumlarda aldığı sinyaller doğrultusunda gaz akışını otomatik olarak kesen ve ilk çalışma esnasında sistemin emniyetli olarak devreye girmesini sağlayan ekipmanlardır. 70 kW kapasiteye kadar olan sistemlerde gaz kontrol hattında iki adet seri olarak bağlanmış B sınıfı, 70 kW üzeri kapasitelerde iki adet A sınıfı solenoid valf bulunmalıdır. 

MULTİBLOK GAZ YOLU ARMATÜRLERİ

Brülör öncesinde gaz hattında küresel vana, kompansatör, manometre ve gaz filtresinden sonra multiblok gaz armatürü kullanılır. Multiblok gaz armatür içinde filtre, regülatör, minimum gaz basıç presostadı, çalıştırma ve emniyet selenoid vanaları bulunmaktadır.

 

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Mekanik Deprem Vanası