BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / MEKANİK TESİSAT / Deprem Sensörü

Deprem Sensörü

 

Gaz kesme cihazı meydana gelen deprem sarsıntısında TSE Standardında belirtilen ivme değerlerinde ki sarsıntılarda deprem hareketini algılar ve Doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (Selenoid Vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak keser.

Bu durumda Deprem sırasında ve sonrasında binaya giren gaz borularında meydana gelebilecek gaz kaçaklarından çıkabilecek patlamalara ve yangınlara karşı önlem alır.

Gaz kesme cihazı Binalar ve Endüstriyel tesislerin güvenliğine yönelik tasarlanmıştır.

MONTAJ YAPILACAK YERİN SEÇİMİ

Algılama tertibatı (Kontrol Paneli) bina içine, Gaz kesme tertibatı (Selenoid Vana) ise bina dışındaki tesisat bölümüne montajı yapılmalıdır. Deprem algılama cihazı binanın deprem sırasında maruz kalacağı sismik hareketi algılayacak şekilde rijit olarak tespit edilmeli, bu amaçla bina kolon veya kirişleri haricinde bir yer kullanılmamalıdır.

Selonoid Valf: Elektromekanik vanalar olarak bilinen Selenoid Valfler, endüstriyel otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez elemanlarındandır. Elektrik enerjisi ile çalışan selenoid valfler, gaz, hava, su, buhar ve yağ gibi akışkanların geçişini kontrol altında tutan elektromekanik vanalardır . Sıcaklıkları 150?C den düşük olan akışkanlar için kullanılan selenoid valfler, yapı itibariyle elektromıknatıs denetimli bir vanadır.

 

 

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER