BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / MEKANİK TESİSAT / Brülör

Brülör

Gazı, yakma havası (oksijen) ile belirli oranlarda karıştıran ve ısı ihtiyacına göre gerekli gaz-hava karışım oranını, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle issiz ve tam yanmayı ve alevin meydana gelmesini sağlayan; bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibatı ile donatılan ve gerektiğinde yakma havasını cebri veya tabii olarak sağlayan elemanları içeren cihazdır.

 

Gazı, yakma havası (oksijen) ile belirli oranlarda karıştıran ve ısı ihtiyacına göre gerekli gaz-hava karışım oranını, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle issiz ve tam yanmayı ve alevin meydana gelmesini sağlayan; bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibatı ile donatılan ve gerektiğinde yakma havasını cebri veya tabii olarak sağlayan elemanları içeren cihazdır.

Atmosferik Brülörler:

Üflemeli brülörden ana farkı, havayı yanma odasına tabii olarak almasıdır. Bunlarda baca, yanma hücresi ve yakma havası uyumlu olmak zorundadır. Atmosferik brülörler ancak sınırlı ısıl kapasitelerde kullanılabilir. (300.000 kcal/h'e kadar) Sessiz, çalışmaları, aşınacak parçanın olmaması, basit yapıları nedeniyle arıza ihtimalleri azdır.


Üflemeli Brülörler:

Bu brülörlerin en önemli özelliği yanma havasının bir fan vasıtasıyla cebri olarak gönderilmesidir. Üflemeli brülörlerde yakma havasını sağlayan fan aynı zamanda yanma hücresinde oluşan karşı basıncı ve eğer varsa bacadaki dirençleri yenmeyi sağlar.


KAPASİTE KONTROLLERİNE GÖRE ÜFLEMELİ GAZ BRÜLÖRLERİ

Gaz yakıtlı brülörler kapasite kontrol çeşitlerine göre aşağıdaki üç tipte imal edilmekte olup, bunlar oluşturulan standartlarla belirlenmiştir.

1) Tek kademeli gaz brülörleri

2) Çift kademeli gaz brülörleri

3) Oransal kontrollü gaz brülörleri

Yakıt sarfiyatının az olması bakımından merkezi sistem kazanlarında çift kademeli veya oransal brülörler tercih edilmelidir. Brülörün verimli ve güvenli yanması için gerekli kazan dairesindeki havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekmektedir. Doğal gaz temiz bir yakıt olduğundan; yakıcı açısından doğal gaz brülörleri pek fazla bakım gerektirmezler. Yalnız brülörlerin tozları ıslak bezle silinmemesi gerekir. Her yakma sezonu en az iki defa yetkili servislere bakımı yaptırılmalıdır.

 

                     

 

 

 

                     

 

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Doğalgaz Sayacı

Deprem Sensörü