BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Rehberi

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgarî %15 enerji tasarrufu sağlaması hedeflenmektedir.

2020-2023 yılları arası tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azamî tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi" Bakanlığın resmî internet adresinde yayımlanmıştır. Ayrıca enerji tasarruf hedeflerinin gerçekleşme oranları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına raporlanacaktır.

 İlgili Bağlantılar: 


BENZER İÇERİKLER

2023 Referans Enerji Tüketimi ve Tasarruf Bildirim Formatı

Enerji Yöneticisi Sözleşmesi

Enerji Yönetimi Bina Bilgi Formu

Enerji Performans Sözleşmesi