Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar

19.02.2022

#Binalarda_Yenilenebilir_Enerji_Kaynakları_Kullanmak_Zorunlu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan #Binalarda_Enerji_Performansı_Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete?de yayımlandı.

Yeni yönetmelik ile birlikte, normal binalara kıyasla daha fazla enerji verimliliği sağlayan ve buna ek olarak kullandığı enerjinin bir kısmını #yenilenebilir_enerji kaynaklarından karşılayan #Neredeys_Sıfır_Enerjili_Binalar konseptine geçiş yapılacağı belirtildi. Enerji tasarruflu bina konseptine geçişin kademeli bir şekilde #zorunlu hâle getirileceği bildirildi.

Yönetmeliğe göre tasarlanmayan binalara ruhsat düzenlenmeyecek.

Yeni yönetmelikte belirtildiği üzere 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı #5_bin_metrekareden fazla olan bütün binalar artık enerji performansı #en_az_B_sınıfı olacak şekilde yapılacak. Buna ek olarak bu binaların kullandığı enerjinin #en_az_yüzde_5'lik bir kısmının;
- Güneş enerjisi paneli,
- Rüzgâr enerjisi ve
- Isı pompası gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi zorunlu hâle gelecek.

Buna göre bu binalardaki hâlâ daha #C sınıfı olan asgari enerji performansının #B sınıfına çıkarılmasıyla ise ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemelerinin kalınlıkları #en az iki santimetre olmak üzere artırılacak.

Bu değişiklik sonrasında asgari #ısı_yalıtım_malzemesi kalınlıkları #İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, #Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkarılmak üzere yeniden düzenlenecek.

Öte yandan yapılarda kullanılan #pencerelerin_ısı_yalıtım_değerleri de daha iyi hâle getirilecek.

Yönetmeliğe göre tasarlanmayan binaların projelerine ise, 1 Ocak 2023?ten itibaren #ruhsat düzenlenmeyecek.

#Enerji_etütü #aklınlaverimliyaşa #evçed #etbk #BEBKA #enver #enverder #bursavaliliği #bursameb #isimiz_enerji #energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #energy #enerjiizleme #energyefficiency #sustainability #mebproje #smartcity #iso50001 #sifiratikprojesi #yesilkarne Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C.Bursa Valiliği Enerji Verimliliği Derneği Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı - BEBKA T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Okullardaki Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve Enerji çalışmalarında hedef büyütüldü.

Tasarrufta Yıldırım Farkı

Çevre Yasasında Değişiklik Öngören Teklif Kabul Edildi.

Dijitalleşme artık hayatın kopmaz bir parçası haline geldi.